Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles/Strasbourg, 1. srpnja 2014.

Komisija predstavlja mjere za bolju zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija danas je donijela dvije komunikacije – Akcijski plan za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva u EU-u i Strategiju za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama.

Akcijskim planom EU-a utvrđuje se niz mjera kojima se politika provedbe prava intelektualnog vlasništva EU-a usmjerava na povrede na komercijalnoj razini (tzv. pristup „slijedi novac”). Strategijom u kojoj se primjenjuje međunarodni pristup ispituju se novije promjene i predstavljaju mogućnosti za poboljšanje trenutačnih mjera Komisije za promicanje poboljšanih standarda za prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama i za suzbijanje trgovine krivotvorenom robom.

Donošenje ovog akcijskog plana pokazuje način na koji želimo preusmjeriti našu politiku kako bi privatni sektor bolje poštovao prava intelektualnog vlasništva” izjavio je povjerenik EU-a za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier. „Umjesto da se za povredu prava intelektualnog vlasništva kažnjava pojedinac, koji to često čini nesvjesno, ovim se mjerama utire put prema pristupu „slijedi novac” kojim se počinitelje povreda na komercijalnoj razini želi lišiti njihovih tokova prihoda.

Naša poduzeća, autori i izumitelji trebali bi biti primjereno nagrađeni za svoja kreativna i inovativna rješenja”, izjavio je povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht.Zbog toga i zbog održavanja poticaja koji pokreću inovacije i kreativnost, moramo i dalje raditi na poboljšanju standarda s našim međunarodnim partnerima. I dalje ćemo spremno prilagođavati naš pristup fazama razvoja, ali i ustrajati na pozitivnom utjecaju koji intelektualno vlasništvo može imati na rast, radna mjesta i potrošače.

„Učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva mora se podržati bliskom suradnjom između tijela nadležnih za provedbu te između tih tijela i poslovnih dionika. Suradnja je ključna unutar EU-a, ali i s našim međunarodnim partnerima,” rekao je Algirdas Šemeta, povjerenik EU-a za carine. „Poticanje takvog pristupa s više dionika je izazov, ali i jedini način da se osigura ispravna zaštita našeg intelektualnog vlasništva u EU-u i u međunarodnoj trgovini.”

Današnje globalizirano gospodarstvo sve se više oslanja na djelatnosti utemeljene na znanju koje su se dobro oduprle krizi i imaju snažan rast. Broj registracija novih europskih patenata, registriranih žigova Zajednice i dizajna Zajednice se između 2003. i 2012. i više nego udvostručio. Međutim velik broj povreda prava intelektualnog vlasništva može naškoditi tom pozitivnom trendu. Samo u 2012. granične kontrolne agencije EU-a zabilježile su 90 000 slučajeva robe za koju je postojala sumnja da čini povredu prava intelektualnog vlasništva (u usporedbi s njih manje od 27 000 u 2005.). Prema procjenama OECD-a svjetsko gospodarstvo zbog povreda prava intelektualnog vlasništva gubi oko 200 milijardi EUR godišnje.

Kako bi se riješio ovaj problem, akcijskim planom EU-a protiv povreda prava intelektualnog vlasništva predviđa se:

  • pokretanje dijaloga s dionicima (npr. internetske reklamne agencije i pružatelji platnih usluga) kako bi se na internetu smanjio profit od povreda na komercijalnoj razini

  • promicanje dubinske analize među svim akterima uključenima u proizvodnju robe s visokim stupnjem prisutnosti intelektualnog vlasništva jer se odgovornom revizijom lanca opskrbe i primjenom dubinske analize smanjuje rizik od povreda prava intelektualnog vlasništva

  • pomaganje malim poduzećima da učinkovitije ostvaruju svoja prava intelektualnog vlasništva poboljšanjem sudskih postupaka kako bi se to postiglo, Komisija će po prvi put ispitati nacionalne sustave kojima se MSP-ovima izravno olakšava pristup pravosudnim sustavima

  • poboljšanje suradnje među državama članicama i olakšavanje razmjene najboljih praksi

  • osiguravanje sveobuhvatnog programa izobrazbe za nadležna tijela država članica u cilju postizanja bržih preventivnih mjera protiv povreda prava intelektualnog vlasništva na komercijalnoj razini diljem EU-a i utvrđivanje prepreka za prekograničnu suradnju.

Kada je riječ o međunarodnoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva, Komisija predlaže:

daljnje višestrane napore kako bi se poboljšao međunarodni okvir za prava intelektualnog vlasništva i osiguralo da poglavlja o pravima intelektualnog vlasništva u dvostranim trgovinskim sporazumima nude prikladnu i učinkovitu zaštitu nositelja tih prava

suradnju s partnerskim zemljama kroz dijalog i radne skupine za intelektualno vlasništvo kako bi se riješila sistemska pitanja intelektualnog vlasništva i ključni nedostaci sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva

provođenje redovitih istraživanja kako bi se utvrdio popis „prioritetnih zemalja” za usmjeravanje napora EU-a

pomaganje MSP-ovima i nositeljima prava na terenu putem projekata kao što je služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva uz korištenje i jačanje stručnih znanja o intelektualnom vlasništvu u EU-u i predstavništvima država članicama u trećim zemljama

osiguravanje prikladnih programa tehničke pomoći povezanima s intelektualnim vlasništvom u trećim zemljama i promicanje svijesti o njima (npr. izobrazba, jačanje kapaciteta, kako koristiti prednosti intelektualnog vlasništva).

Daljnji koraci

Mjere utvrđene u ovim komunikacijama pokrenut će se i provesti u 2014. i 2015. Komisija će pratiti rezultate tih inicijativa te poziva Europski parlament, Vijeće, države članice, Europski gospodarski i socijalni odbor i dionike (uključujući Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) preko Europskog opservatorija za povrede prava intelektualnog vlasništva) da aktivno pridonose zadatku koji je pred nama. Komisija će kasnije razmotriti jesu li potrebne daljnje, potencijalno zakonodavne mjere.

Vidi također MEMO/14/449

Više informacija:

Provedba prava intelektualnog vlasništva

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Trgovina i intelektualno vlasništvo

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Maria Lyra Traversa (+32 2 295 63 68)

Za javnost: Europe Direct na telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar