Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. januára 2014

Európska cena za podporu podnikania 2014

Európska komisia dnes spustila ročník 2014 Európskej ceny za podporu podnikania. Ide o súťaž, ktorej cieľom je oceniť najnápaditejšie a najúspešnejšie iniciatívy verejných inštitúcií a verejno-súkromných partnerstiev v EÚ, ktoré podporujú podnikanie, a najmä malé a stredné podniky. Národná úroveň tejto súťaže sa začína teraz a v máji budú vybraní víťazi z jednotlivých krajín, ktorí budú súťažiť na medzinárodnej úrovni. Najvyšším cieľom účastníkov súťaže je získať Veľkú cenu poroty v októbri v Neapole.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: "Po piatich rokoch od zavedenia iniciatívy Európskej únie „Small Business Act“ je zjavné, že MSP dosiahli značný pokrok, avšak stále máme pred sebou kus práce. Zdôrazňovanie týchto úspešných príbehov podpory podnikania pomáha inšpirovať európske verejné inštitúcie a verejno-súkromné partnerstvá, aby sa vo väčšej miere zameriavali na podnikanie a vytvárali preň priaznivé prostredie. Tešíme sa na zaujímavé a inovatívne projekty, ktoré sa v rámci Európskej ceny za podporu podnikania 2014 predložia."

Ako sa zúčastniť?

Viac informácií o Európskej cene za podporu podnikania nájdete na tejto webovej stránke. Sledujte súťaž na Twitteri v anglickom, francúzskom, španielskom, talianskom alebo nemeckom jazyku, alebo navštívte oficiálnu stránku súťaže na Facebooku.

Súťažiť možno v šiestich kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha

  • Investovanie do zručností

  • Skvalitnenie podnikateľského prostredia

  • Podpora internacionalizácie podnikov

  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívneho využívania zdrojov

  • Zodpovedné a inkluzívne podnikanie

Fázy súťaže

Súťaž prebieha v dvoch fázach, pričom uchádzači musia najprv súťažiť na národnej úrovni a len potom sa budú môcť kvalifikovať do súťaže na európskej úrovni. V rámci súťaže na národnej úrovni každá krajina vyberie do mája 2014 dvoch uchádzačov a nominuje ich do európskej súťaže.

Užší zoznam kandidátov vyberie európska porota. Všetci nominovaní kandidáti z národných súťaží a európskej súťaže budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien, na ktorom budú víťazi ocenení za svoje úsilie a budú mať možnosť prezentovať sa v celoeurópskom prostredí. Odovzdanie cien víťazom sa uskutoční počas ceremónie v rámci zhromaždenia MSP 2014, ktoré sa bude konať v talianskom Neapole v dňoch 2. – 3. októbra.

Súvislosti

Od roku 2006 sa Európskou cenou za podporu podnikania oceňuje excelentnosť pri podpore podnikania a malých podnikov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od začatia udeľovania ocenení sa prihlásilo viac ako 2 500 projektov, ktoré dovedna podporili vytvorenie viac ako 10 000 nových spoločností. Cieľom súťaže je vyhľadávať a oceňovať úspešné aktivity a iniciatívy zamerané na podporu podnikov a podnikania, zviditeľniť a zdieľať príklady najlepších podnikateľských politík a postupov, zvyšovať povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú podnikatelia v európskej spoločnosti, a podporovať a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Pozrite si video víťaza Veľkej ceny poroty za rok 2013, Lotyšskej obchodnej a priemyselnej komory

Viac informácií o všetkých víťazoch za rok 2013

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar