Navigation path

Left navigation

Additional tools

Inauguracja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014

European Commission - IP/14/74   27/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT SK SL BG RO HR

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 stycznia 2014 r.

Inauguracja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014

Komisja Europejska zainaugurowała dziś tegoroczną edycję Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości przyznawanych organom publicznym i partnerstwom publiczno-prywatnym w UE, które są najbardziej kreatywne i odnoszą największe sukcesy we wspieraniu przedsiębiorczości, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie rozpoczyna się konkurs na poziomie krajowym, zaś w maju projekty zwycięskie w poszczególnych państwach będą konkurować ze sobą na poziomie międzynarodowym. Celem uczestników jest Nagroda Główna Jury wręczana w październiku w Neapolu.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: W ciągu pięciu lat od wdrożenia programu Small Business Act dla Europy MŚP przemierzyły długą drogę. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia. Dzięki tym przykładom sukcesu w promowaniu przedsiębiorczości europejskie organy publiczne i partnerstwa publiczno-prywatne stają się coraz bardziej zorientowane na przedsiębiorczość i jej przyjazne. Z niecierpliwością czekamy na prezentację ciekawych i innowacyjnych projektów zgłoszonych do Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości w 2014 r.”.

W jaki sposób można uczestniczyć w konkursie?

Więcej informacji na temat Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości można znaleźć na poświęconej im stronie internetowej, na Twitterze w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim lub na oficjalnym profilu konkursu na Facebooku.

Projekty zgłaszane są w następujących sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości

  • Inwestowanie w umiejętności

  • Poprawa otoczenia biznesowego

  • Wspieranie internacjonalizacji biznesu

  • Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami

  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: najpierw na szczeblu krajowym, później − europejskim. Do maja 2014 r. każde państwo wybierze po dwa najlepsze projekty krajowe, które następnie wezmą udział w konkursie ogólnoeuropejskim.

Jury na poziomie europejskim wybierze laureatów. Wszyscy laureaci szczebla krajowego i europejskiego zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum międzynarodowym. Nagrody główne zostaną wręczone podczas Zgromadzenia MŚP 2014, które odbędzie się w Neapolu (Włochy) w dniach 2-3 października.

Kontekst

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2,5 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie działań i inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, prezentowanie najlepszych rozwiązań i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości na temat roli, jaką przedsiębiorcy odgrywają w europejskim społeczeństwie, oraz motywowanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zobacz video zdobywcy Nagrody Głównej w 2013 r. – ‎Łotewskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Więcej informacji na temat wszystkich laureatów z 2013 r.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website