Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 stycznia 2014 r.

Inauguracja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014

Komisja Europejska zainaugurowała dziś tegoroczną edycję Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości przyznawanych organom publicznym i partnerstwom publiczno-prywatnym w UE, które są najbardziej kreatywne i odnoszą największe sukcesy we wspieraniu przedsiębiorczości, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie rozpoczyna się konkurs na poziomie krajowym, zaś w maju projekty zwycięskie w poszczególnych państwach będą konkurować ze sobą na poziomie międzynarodowym. Celem uczestników jest Nagroda Główna Jury wręczana w październiku w Neapolu.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: W ciągu pięciu lat od wdrożenia programu Small Business Act dla Europy MŚP przemierzyły długą drogę. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia. Dzięki tym przykładom sukcesu w promowaniu przedsiębiorczości europejskie organy publiczne i partnerstwa publiczno-prywatne stają się coraz bardziej zorientowane na przedsiębiorczość i jej przyjazne. Z niecierpliwością czekamy na prezentację ciekawych i innowacyjnych projektów zgłoszonych do Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości w 2014 r.”.

W jaki sposób można uczestniczyć w konkursie?

Więcej informacji na temat Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości można znaleźć na poświęconej im stronie internetowej, na Twitterze w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim lub na oficjalnym profilu konkursu na Facebooku.

Projekty zgłaszane są w następujących sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości

  • Inwestowanie w umiejętności

  • Poprawa otoczenia biznesowego

  • Wspieranie internacjonalizacji biznesu

  • Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania zasobami

  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: najpierw na szczeblu krajowym, później − europejskim. Do maja 2014 r. każde państwo wybierze po dwa najlepsze projekty krajowe, które następnie wezmą udział w konkursie ogólnoeuropejskim.

Jury na poziomie europejskim wybierze laureatów. Wszyscy laureaci szczebla krajowego i europejskiego zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum międzynarodowym. Nagrody główne zostaną wręczone podczas Zgromadzenia MŚP 2014, które odbędzie się w Neapolu (Włochy) w dniach 2-3 października.

Kontekst

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2,5 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie działań i inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, prezentowanie najlepszych rozwiązań i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości na temat roli, jaką przedsiębiorcy odgrywają w europejskim społeczeństwie, oraz motywowanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Zobacz video zdobywcy Nagrody Głównej w 2013 r. – ‎Łotewskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Więcej informacji na temat wszystkich laureatów z 2013 r.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar