Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. tammikuuta 2014

Vuoden 2014 Yrittävä Eurooppa -kilpailu käyntiin

Euroopan komissio käynnisti tänään vuoden 2014 eurooppalaista yrittäjyyden edistämispalkintoa koskevan "Yrittävä Eurooppa" -kilpailun. Siinä palkitaan EU:n julkisten toimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kekseliäimmät ja menestyneimmät aloitteet, joilla tuetaan yrittäjyyttä ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kilpailu käynnistyy ensin kansallisella tasolla, ja toukokuussa valitaan jäsenvaltioissa voittajat, jotka pääsevät kilpailemaan kansainvälisellä tasolla. Osallistujien perimmäinen tavoite on voittaa tuomariston pääpalkinto, joka jaetaan Napolissa lokakuussa.

"Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite on ollut käynnissä viisi vuotta", totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. "Tänä aikana pk-yrityksissä on tapahtunut huomattavaa kehitystä, mutta työtä on vielä jäljellä. Tällaisten yrittäjyyden menestystarinoiden nostaminen esille motivoi Euroopan julkisia toimijoita ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia panostamaan enemmän yrittäjyyteen ja olemaan yritysystävällisempiä. Odotamme mielenkiinnolla, millaisia jännittäviä ja innovatiivisia hankkeita vuoden 2014 kilpailuun osallistuu."

Kuinka voi osallistua?

Lisätietoa Yrittävä Eurooppa -kilpailusta löytyy kilpailun verkkosivuilta. Lisäksi kilpailusta tiedotetaan Twitterissä englanniksiranskaksiespanjaksiitaliaksi ja saksaksi. Kilpailulla on myös viralliset Facebook-sivut.

Kilpailussa on kuusi sarjaa:

  • Yrityskulttuurin edistäminen

  • Taitoihin investoiminen

  • Liiketoimintaympäristön parantaminen

  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen

  • Vihreiden markkinoiden ja luonnonvarojen tehokkaan käytön tukeminen

  • Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys.

Kilpailun vaiheet

Kilpailu on kaksivaiheinen. Hakijat kilpailevat ensin kansallisella tasolla, minkä jälkeen voi päästä kilpailemaan Euroopan tasolla. Kansallisessa kilpailussa kukin maa valitsee toukokuuhun 2014 mennessä kaksi osallistujaa, jotka ilmoitetaan Euroopan tason kilpailuun.

Luettelon jatkoon päässeistä laatii eurooppalainen tuomaristo. Kaikki kansalliselta ja eurooppalaiselta tasolta jatkoon päässeet kutsutaan palkintojenjakotilaisuuteen, jossa voittajat saavat tunnustusta menestyksestään. Samalla niillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa Euroopan laajuisesti. Palkinnot annetaan voittajille palkintojenjakotilaisuudessa, joka järjestetään Napolissa, Italiassa, 2. ja 3. lokakuuta pidettävän vuoden 2014 pk-kokouksen yhteydessä.

Tausta

Vuodesta 2006 lähtien Yrittävä Eurooppa -kilpailussa on annettu tunnustusta menestyksestä yrittäjyyden ja pienten yritysten edistämisessä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kilpailuun on tänä aikana osallistunut yli 2 500 projektia, joissa on edesautettu reilusti yli 10 000 uuden yrityksen syntyä. Kilpailun tavoitteena on tunnistaa ja palkita menestyviä toimia ja aloitteita, joita on toteutettu yritysten ja yrittäjyyden kannustamiseksi. Niin ikään tavoitteena on tuoda esiin ja jakaa esimerkkejä parhaista yrittäjyyteen liittyvistä toimintatavoista ja käytännöistä, lisätä tietoisuutta yrittäjien merkityksestä eurooppalaiselle yhteiskunnalle sekä rohkaista ja motivoida potentiaalisia yrittäjiä.

Video vuoden 2013 tuomariston pääpalkinnon voittajasta: Latvian kauppa- ja teollisuuskamari

Lisätietoja kaikista vuoden 2013 voittajista

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar