Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. ledna 2014

Soutěž o evropské ceny za podporu podnikání v roce 2014 zahájena

Evropská komise dnes zahájila letošní ročník soutěže o evropské ceny za podporu podnikání. Jedná se o ceny pro nejnápaditější a nejúspěšnější iniciativy veřejných orgánů a partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporují podnikavost a zejména pak malé a střední podniky. Národní kolo soutěže začíná právě teď. Vítězové z jednotlivých zemí budou soutěžit na mezinárodní úrovni v květnu. Autoři projektů se utkají o výhru, která bude předána v říjnu v Neapoli.

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za oblasti průmyslu a podnikání, uvedl: Pět let po realizaci iniciativy „Small Business Act“ je vidět, že malé a střední podniky ušly kus cesty. Další kus ale ještě zbývá ujít. Úspěchy v podpoře podnikání pomohou inspirovat evropské veřejné subjekty a partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se této oblasti více věnovaly a byly vůči podnikatelům vstřícnější. Těšíme se na zajímavé a inovativní projekty, se kterými soutěžící do soutěže o Evropské ceny za podporu podnikání v roce 2014 přijdou.“

Chcete se zúčastnit?

Další informace o Evropské ceně za podporu podnikání najdete na internetových stránkách a a také na Twitteru v angličtině, francouzštině, španělštině, italštině a němčině. Oficiální stránky ceny na Facebooku najdete zde.

Soutěžní kategorie:

  • podpora podnikatelského ducha

  • investice do rozvoje dovedností

  • zlepšování podnikatelského prostředí

  • podpora internacionalizace podniků

  • podpora rozvoje eko-trhu a účinného využívání zdrojů

  • odpovědné a inkluzivní podnikání

Soutěžní kola

Soutěž má dvě kola. Účastníci budou nejprve soutěžit v národním kole, jehož výherci postupují dále. Z národního kola každá země vybere dva postupující, kteří budou do května 2014 nominováni k účasti v kole celoevropském.

Seznam nominovaných sestaví Evropská porota. Všichni nominovaní z národního a evropského kola pak budou pozváni na slavnostní předání cen, při němž budou celkoví vítězové odměněni za své úsilí a dostanou příležitost se prezentovat na celoevropské úrovni. Vítězové obdrží ceny během slavnostního předání na každoročním setkání zástupců malých a středních podniků v Neapoli, jež proběhne ve dnech 2. a 3. října 2014.

Souvislosti

Evropské podnikatelské ceny za podporu podnikání se udělují od roku 2006 za vynikající výsledky v této oblasti na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Soutěže se od zahájení zúčastnilo více než 2 500 projektů, které podpořily vytvoření celkem více než 10 000 společností. Cílem soutěže je představit a poskytnout veřejné uznání úspěšným projektům a iniciativám zaměřeným na podporu podniků a podnikání, propagovat a sdílet osvědčené politiky a postupy v oblasti podnikání, zlepšit povědomí o úloze, jež podnikatelé v evropské společnosti sehrávají, a podpořit a inspirovat začínající podnikatele.

Zde je videozáznam z roku 2013. Vítězem soutěže se stala Lotyšská obchodní a průmyslová komora

Další informace o všech vítězích z roku 2013

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar