Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juli 2014

Startschot voor het Europees register voor tertiair onderwijs: een nieuwe vorm van transparantie in het hoger onderwijs

Het nieuwe Europees register voor tertiair onderwijs (ETER) publiceert vandaag zijn eerste resultaten. Het register biedt een vlotte toegang tot informatie over universiteiten in 36 landen, waaronder alle EU-lidstaten. Met ETER is er op Europees niveau voor het eerst een centraal punt waar gedetailleerde en vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn over 2 250 instellingen die samen meer dan 16 miljoen studenten tellen. Het gaat onder meer om gegevens over de grootte van de universiteit, het aantal studenten en personeelsleden, de vakken en de niveaus van hoger onderwijs die worden aangeboden, en om informatie over het gevoerde onderzoek en de internationale activiteiten. ETER werd opgericht met 500 000 EUR aan EU-middelen uit het vroegere programma "Een leven lang leren" (thans Erasmus+).

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei hierover: "Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, hebben we betere informatie nodig. Het Europees register voor tertiair onderwijs zal van onschatbare waarde zijn voor beleidsmakers en universiteiten. Het zal voor een transparanter hoger onderwijs zorgen en tot een grotere verscheidenheid aan analyse en informatie bijdragen, de banden tussen onderwijs en onderzoek versterken, en de diversiteit in het hoger onderwijs in Europa bevorderen."

ETER zal aan de hand van informatie van de nationale statistische diensten een permanente gegevensbank over de Europese universiteiten vormen die regelmatig wordt bijgewerkt. Dankzij ETER zullen de beleidsmakers het Europese hogeronderwijsstelsel in zijn geheel beter kunnen beheren en zullen universiteiten zich met andere universiteiten kunnen vergelijken en kunnen nagaan wat de mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking of specialisering zijn. ETER vormt een aanvulling op andere gegevens over de prestaties van universiteiten, zoals U-Multirank, en hogeronderwijsstatistieken op systeemniveau (UNESCO-UIS/OESO/Eurostat).

ETER verstrekt niet alleen informatie over universiteiten in de 28 lidstaten, maar ook over universiteiten in de EER-EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) en de kandidaat-lidstaten van de EU (de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije).

Het register bevat statistische gegevens over instellingen met meer dan 200 studenten in het tertiair onderwijs. De instellingen vertegenwoordigen 85 % van alle studenten in het hoger onderwijs in de betrokken landen. Van de bestreken landen hebben er 29 volledige gegevens verstrekt. België (Franse Gemeenschap), Hongarije, Montenegro, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije en Turkije hebben een basislijst van hun hogeronderwijsinstellingen verstrekt.

Achtergrond

ETER is een vervolg op de agenda voor de modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen van de Commissie. Het register is opgericht door een consortium met vier partners: USI – Università della Svizzera Italiana, Lugano (Zwitserland); Joanneum Research, Graz (Oostenrijk); NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Oslo (Noorwegen), en de Universiteit van Rome La Sapienza. Het ETER-consortium werkt nauw samen met de nationale statistische diensten.

De grondslagen van ETER zijn onderzocht in het kader van de zogenaamde Eumida-haalbaarheidsstudie (2009-2010). Bij die studie werden de methode, de beschikbaarheid van gegevens, de vertrouwelijkheid en de voor een volledige toepassing nodige middelen onderzocht.

Meer informatie

Veelgestelde vragen: Europees register voor tertiair onderwijs

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding (Engels)

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

ETER-website: http://eter.joanneum.at/imdas-eter

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar