Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 26. jūnijā

ES paziņo par nozīmīgu jaunu finansējumu izglītībai

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja par jaunu finansējumu izglītības atbalstam jaunattīstības valstīs nākamajiem septiņiem gadiem, izmantojot Globālo partnerību izglītībai (GPE).

Uzstājoties ES organizētajā Globālās partnerības izglītībai otrajā līdzekļu devēju konferencē, komisārs uzsvēra, ka jaunais atbalsts 375 miljonu eiro apmērā veicinās pamatizglītības nodrošināšanu gandrīz 60 valstīs, kurās patlaban darbojas Globālā partnerība izglītībai.

Paziņojot par šo apņemšanos, komisārs Andris Piebalgs teica: "Tā kā pats esmu bijis skolotājs, man ir vienmēr bijusi spēcīga apņemšanās nodrošināt, lai visi bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Tādēļ mēs esam lepni par sadarbību ar GPE šodienas pasākumā – tas pierāda mūsu ciešo un nepārtraukto apņemšanos izglītības jomā, un es ceru, ka šodienas notikums rosinās arī citus līdzekļu devējus divkāršot savus centienus, lai ne tikai sūtītu bērnus skolā, bet arī uzlabotu tajā piedāvātās izglītības standartus."

Šis finansējums papildina ES pašreizējās saistības izglītības jomā – Pārmaiņu programmā (ES politika pārvirzīt atbalstu uz tiem sektoriem un valstīm, kurām tas ir nepieciešams visvairāk un kur tas varētu panākt vislielākos uzlabojumus) komisārs paziņoja, ka vismaz 20 % no tās ES attīstības palīdzības tiks piešķirti cilvēces attīstībai un sociālajai iekļautībai, tostarp izglītībai.

Paredzams, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES kopējais finansējums izglītības jomā būs aptuveni 4,5 miljardi eiro. Tas ietver 2,8 miljardus eiro pamatizglītībai un arodizglītībai, lielu daļu finansējuma piešķirs, izmantojot divpusējo sadarbību, un 1,68 miljardus eiro – augstākās izglītības programmai. 51 % atbalstīto valstu ir "nestabilas" (valstis, kuras patlaban skar konflikts, un pēckonflikta valstis) – gandrīz par 10 % vairāk nekā 2013. gadā.

Šodienas līdzekļu devēju konferences mērķis ir mobilizēt iekšējos līdzekļus un ārējo finansējumu izglītībai GPE valstīs laikposmam no 2015. līdz 2018. gadam, ārējo finansējumu – ar GPE fonda un divpusējā atbalsta starpniecību.

Sagaidāms, ka jaunattīstības partnervalstis paudīs būtisku apņemšanos mobilizēt iekšējo finansējumu izglītībai, kas ir svarīgs panākumu priekšnoteikums, jo tas veido lielu daļu minētajos budžetos. No līdzekļu devēju puses, ir sagaidāms, ka papildus Eiropas Komisijai arī citi ES līdzekļu devēji konferencē apņemsies piešķirt ievērojamas summas GPE.

Šodienas pasākumu vadīs Džūlija Gilarde, Austrālijas bijusī ministru prezidente un Globālās partnerības valdes priekšsēdētāja, kopā ar komisāru Piebalgu. Savu valsti pārstāvēs vairāk nekā 40 izglītības ministri no jaunattīstības valstīm, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas ministru prezidents Augustīns Ponjo, par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā ES komisāre Kristalīna Georgijeva, ministri no visas ES, bijušais AK ministru prezidents un ANO īpašais sūtnis globālās izglītības jomā Gordons Brauns un ANO īpašais padomdevējs globālās izglītības jomā, Malala fonda goda priekšsēdētājs (un izglītības aktīvistes Malalas Jusafzajas tēvs) Ziauddins Jusafzajs, UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova un UNICEF izpilddirektors Entonijs Leiks.

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir lielākās līdzekļu devējas GPE, kas ir sniegušas vairāk nekā 75 % no 3,7 miljardiem ASV dolāru, kas piešķirti no Globālās partnerības izglītībai fonda 2004.-2013. gadā. Kopš 2014. gada atbalsts no Globālās partnerības izglītībai veicināja šādus rezultātus:

nodrošināja, ka par 22 miljoniem vairāk bērnu apmeklē skolu, tostarp par 10 miljoniem vairāk meiteņu,

28 jaunattīstības valstu partneri panāca dzimumu līdztiesību pamatskolas sastāvā,

mācības apmeklēja 300 000 skolotāju,

izbūvēja, atjaunoja un aprīkoja gandrīz 53 000 klašu.

Vispārīga informācija

Globālā partnerība izglītībai apvieno gandrīz 60 jaunattīstības valstu valdības, kā arī līdzekļu devēju valdības, pilsoniskās sabiedrības/nevalstiskās organizācijas, skolotāju organizācijas, starptautiskās organizācijas un privātais sektors, un fondi, kuru kopīgā misija ir stimulēt un koordinēt globālos centienus, lai nodrošinātu labas kvalitātes izglītību bērniem, prioritāti piešķirot visnabadzīgākajiem un visneaizsargātākajiem. Pēdējo desmit gadu laikā tā piešķīra 3,7 miljardus eiro izglītības reformu atbalstam jaunattīstības valstīs.

Laikposmā no 2004. līdz 2012. gadam, pateicoties ES atbalstam:

7,7 miljoni cilvēku saņēma tehnisko un profesionālo izglītību un apmācību,

1,2 miljoni sākumskolas skolotāju piedalījās mācībās,

uzcēla vai atjaunoja 37 000 skolas,

13,7 miljoni skolēnu sāka mācības pamatskolā.

Plašāka informācija

Opening speech of Commissioner for Development Andris Piebalgs at the Brussels Global Partnership for Education Pledging Conference:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-502_en.htm

Feature "Hands up who has a textbook?"

http://ec.europa.eu/europeaid/what/education/documents/feature_education_corr.pdf

Case study: Myanmar - Greater access to a basic education

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/documents/case-study-myanmar_en.pdf

Website of President of the Commission José Manuel Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Plašāka informācija par Globālo partnerību izglītībai:

www.globalpartnership.org

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar