Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK SL BG HR

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 iunie 2014

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării: la forumul anual de la Viena se vor discuta principalele inițiative pentru stimularea creșterii ecologice și favorabile incluziunii

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, se va alătura politicienilor și reprezentanților la nivel înalt din cele 14 țări membre ale macroregiunii dunărene a Europei cu ocazia celui de-al treilea forum anual al acestora care are loc la Viena în perioada 26-27 iunie. Organizat în comun de Comisia Europeană, Republica Austria și orașul Viena, forumul va fi deschis de către ministrul afacerilor externe al Austriei, domnul Sebastian Kurz, și de către primarul și guvernatorul regiunii capitalei, domnul Michael Häupl.

Miniștri și reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din cele 14 țări din regiunea dunăreană vor discuta și vor hotărî cu privire la modul optim de a dezvolta regiunea în viitor — sub sloganul „Creștem împreună - Împreună creștem”. Se va pune un accent deosebit pe competitivitate, pe incluziunea socială și pe buna guvernanță, în urma raportului recent al Comisiei Europene prin care se solicită o conducere politică mai puternică a macroregiunilor UE. „Ecologizarea fluviului” și reînnoirea flotei acestuia vor fi de asemenea subiecte prioritare pe ordinea de zi.

În urma recomandărilor formulate în raportul de guvernanță, miniștrii afacerilor externe ai țărilor din regiunea Dunării se vor reuni în paralel cu forumul în scopul de a propune măsuri concrete pentru o conducere mai bine administrată a strategiei. Ministrul Peter Friedrich din regiunea Baden-Württemberg — care va găzdui următoarea reuniune anuală — urmează să prezinte forumului un raport în urma acestei reuniuni.

Înainte de forum, comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, a declarat: „Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării arată clar valoarea colaborării în chestiuni precum securitatea energetică, navigația, calitatea mai bună a apei și transferul ameliorat de tehnologii. Strategia dezvoltă inițiative și proiecte bazate pe obiectivele Strategiei Europa 2020. Pentru a se asigura utilizarea la maximum a potențialului acestei noi abordări, avem nevoie de un angajament mai ferm, de mai multă implicare și asumare a responsabilității. Noi toți trebuie să contribuim la trecerea de la vorbe la fapte și să ne asigurăm că regiunea Dunării continuă să reprezinte un model pentru alte inițiative macroregionale.”

Forumul vine odată cu adoptarea acordurilor de parteneriat pentru fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020. Statele membre implicate trebuie să se asigure că Strategia pentru regiunea Dunării este bine integrată în aceste planuri de investiții și că programele viitoare transformă prioritățile regiunii Dunării în obiective concrete.

O noutate în cadrul forumului din acest an este „Danube Cosmos” — o serie de activități (inclusiv ateliere de lucru, zone de coaching, standuri, tribune libere etc.) care prezintă inițiative și proiecte pe o gamă largă de subiecte ce acoperă toate prioritățile strategiei. Cu această ocazie se vor reuni parteneri care să facă schimb de idei și de bune practici.

Mai multe reuniuni se vor concentra în mod special asupra unei navigații mai ecologice, inclusiv evenimentul „politica întâlnește industria”, care va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri și factori de decizie politică la nivel înalt care urmăresc elaborarea de măsuri concrete pentru îmbunătățirea infrastructurii și a situației actuale a navigabilității de-a lungul Dunării.

Context

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a fost lansată în aprilie 2011. Ea reunește nouă țări din UE (Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România și Croația) și cinci țări din afara UE (Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Moldova). Concepută pentru a coordona politicile Uniunii Europene în întreaga regiune, strategia se bazează pe ideea că modalitatea optimă de soluționare a provocărilor comune, fie ele din domeniul mediului, fie din cel al economiei sau al securității, este abordarea colectivă. Prin implicarea în mod egal a țărilor vecine ale UE, Strategia pentru regiunea Dunării apropie totodată țările din Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina de Uniune.

În raportul recent al Comisiei privind guvernanța strategiilor macroregionale ale UE (pentru regiunea Mării Baltice și pentru regiunea Dunării) s-a constatat că strategiile aduc rezultate concrete pe teren. Cu toate acestea, încă persistă obstacole cu privire la impacturi, la rezultate și la sustenabilitate. Sunt necesare îmbunătățiri speciale în ceea ce privește conducerea politică și procesul decizional, precum și o organizare mai clară a muncii și definirea mai limpede a rolurilor și a responsabilităților.

Exemple de proiecte:

Modelul de piață a gazelor naturale pentru regiunea Dunării este conceput pentru a măsura efectele transnaționale de contaminare asupra prețurilor gazelor ale proiectelor privind infrastructura pentru gaze planificate în regiune. Modelul a identificat cele mai importante șase investiții legate de gaze din regiunea Dunării și a făcut ca țările din această regiune să convină în prezent asupra unor recomandări de politică pentru proiecte viitoare.

Proiectul de cercetare privind navele inovatoare: sprijinirea evoluțiilor ulterioare din domeniul tehnologiei navelor pentru modernizarea flotei de pe Dunăre, cu abordări mai competitive și mai ecologice, de exemplu o proiectare superioară a corpului navei pentru noile nave și inovări tehnologice care să poată ameliora performanța celor existente. Acesta contribuie la obiectivul global de creștere a transportului sustenabil de mărfuri pe fluviu cu 20 % până în 2020 față de 2010.

Danube Sturgeon task force (DSTF) depune eforturi pentru a garanta populații viabile de sturioni în fluviul Dunărea. Această specie este un indicator principal valoros al calității apei și al sănătății ecosistemice, dar a fost pe cale de dispariție din cauza exploatării excesive, a perturbării migrației în zonele de depunere a icrelor și a pierderii habitatelor. DSTF ia măsuri urgente pentru a opri declinul acestora.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene furnizează în prezent sprijin științific pentru Strategia privind regiunea Dunării, în cooperare cu principalii parteneri științifici din regiune. În perioada 24-25 iunie are loc la Viena o conferință la nivel înalt, împreună cu forumul anual. În cadrul conferinței respective vor fi prezentate rezultatele activităților de cercetare ale acestora. Sunt lansate patru grupuri științifice tematice pentru a favoriza cooperarea științifică și pentru a raționaliza activitățile de cercetare.

Informații suplimentare:

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Al treilea forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării de la Viena

Raportul privind guvernanța strategiilor macroregionale (mai 2014)

Raportul de evaluare referitor la valoarea adăugată a strategiilor macroregionale

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Persoane de contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar