Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS SK SL BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 26.

Uniós Duna-stratégia: zöld és inkluzív növekedést ösztönző fő kezdeményezések a bécsi éves fórum napirendjén

Az európai dunai makrorégióba tartozó 14 ország magas rangú politikusai és képviselői mellett Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos is részt vesz a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia harmadik éves fórumán június 26–27-én, Bécsben. Az Európai Bizottság, az Osztrák Köztársaság és Bécs városa által közösen szervezett rendezvényt Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter és Michael Häupl, a fővárosi tartomány polgármestere és kormányzója fogják megnyitni.

A 14 dunai országból érkező miniszterek, valamint a civil társadalom és az üzleti élet képviselői arról fognak tárgyalni és dönteni, hogy miként lehetne a legnagyobb lendületet adni a régiónak az „Együtt növekedünk – Növekedjünk együtt!” mottó jegyében. A Bizottság egy nemrégiben közzétett jelentésében határozottabb politikai vezetést szorgalmaz az uniós makrorégiókban – a fórumon ennek megfelelően rendkívüli figyelmet fognak szentelni a versenyképességnek, a társadalmi befogadásnak és a jó kormányzásnak. A „folyó zöldítése” és a dunai flotta megújítása ugyancsak a napirend élén szerepel.

Az irányításról szóló jelentésben megfogalmazott ajánlásoknak eleget téve az éves fórum alkalmával a dunai országok külügyminiszterei is ülést tartanak, hogy a stratégia jobb vezetése érdekében konkrét megoldási javaslatokat terjesszenek elő. A következő éves találkozónak helyet adó Baden–Württemberg régió képviseletében Peter Friedrich miniszter fog felszólalni a fórumon.

A közelgő esemény kapcsán Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Az EU Duna régióra vonatkozó stratégiája kiválóan példázza, hogy milyen értékes a közösen végzett munka olyan területeken, mint az energiabiztonság, a hajózás, a vízminőség javítása és a technológiatranszfer továbbfejlesztése. A stratégia keretében létrejött kezdeményezések és projektek az „Európa 2020” stratégia célkitűzésein alapulnak. Annak biztosítása érdekében, hogy az új megközelítésben rejlő lehetőségeket maradéktalanul kiaknázzuk, nagyobb mértékű kötelezettségvállalásra, tevékenyebb fellépésre és fokozott felelősségvállalásra van szükség. Mindnyájunknak el kell végeznünk a munka ránk eső részét ahhoz, hogy a szavakat tettekre váltsuk, és biztosítsuk, hogy a Duna régió továbbra is példaértékű maradjon más makroregionális kezdeményezések számára.”

A fórum egybeesik az európai strukturális és beruházási alapok 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásainak elfogadásával. Az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a Duna régióra vonatkozó stratégiát alaposan beágyazzák beruházási terveikbe, és a jövőbeli programok a Duna régió prioritásait tükröző konkrét célokat tűzzenek ki.

Az idei fórum újdonsága a „Duna kozmosz” elnevezésű tevékenységsorozat (ez magában foglal műhelytalálkozókat, tanácsadást, tájékoztató pultokat, nyilvános beszédek tartására kijelölt helyeket stb.), amely keretében a stratégia valamennyi prioritását lefedő témák széles köréhez kapcsolódó kezdeményezéseket és projekteket ismerhetünk meg. A „Duna kozmosz” összehozza a partnereket, hogy megoszthassák egymással elképzeléseiket és bevált gyakorlataikat.

Egyes találkozók – köztük a szakpolitikai és ágazati szereplőket összehozó esemény – központi témája a tisztább hajózás lesz. Ez lehetővé teszi az üzleti élet magas szintű képviselői és a politikai döntéshozók számára, hogy együttesen alakítsanak ki olyan intézkedéseket, amelyek a Duna jelenlegi infrastruktúrájának és hajózhatóságának javítását szolgálják.

Háttér-információk

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája 2011 áprilisában indult. A stratégia 9 uniós tagállamra (Németország, Ausztria, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia és Horvátország) és 5 harmadik országra (Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Ukrajna és Moldova) terjed ki. Célja az uniós szakpolitikák összehangolása a Duna régió teljes egészében, alapja pedig az az elképzelés, miszerint a közös – környezetvédelmi, gazdasági vagy biztonsági – kihívásokat együttesen lehet a leghatékonyabban kezelni. A Duna régióra vonatkozó stratégia egyenrangú partnerként bevonja az EU szomszédos országait is, ennek köszönhetően a Nyugat-Balkán, Moldova és Ukrajna egyes régiói közelednek az Unióhoz.

Az uniós makroregionális stratégiák (a balti-tengeri régióra és a Duna régióra vonatkozó stratégia) irányításáról szóló, nemrégiben megjelent bizottsági jelentés megállapítása szerint a stratégiák kézzelfogható, gyakorlati eredményekkel járnak. Ugyanakkor a hatások, az eredmények és a fenntarthatóság elérését még mindig hátráltatják bizonyos tényezők. Különösen a politikai vezetés és döntéshozatal terén, továbbá a világosabb munkaszervezést és a szerepek és felelősségek egyértelmű meghatározását illetően van szükség további erőfeszítésekre.

Példák a projektekre:

A Duna régió gázpiaci modelljét úgy alakították ki, hogy képes legyen mérni a régióban tervezett gázinfrastruktúra-projekteknek a gázárakra gyakorolt transznacionális tovagyűrűző hatásait. A modell azonosította a Duna régió hat legjelentősebb, gázzal kapcsolatos beruházását, és segítségével a dunai országok között egyetértés alakult ki a jövőbeni projektekre vonatkozó szakpolitikai ajánlásokról.

Az innovatív hajókutatási projekt a hajózási technológia továbbfejlesztéséhez nyújt támogatást a dunai flotta korszerűsítése, valamint a versenyképesebb és környezetbarátabb megközelítések térnyerése érdekében (például új hajók esetében a hajótest jobb megtervezése, meglévő hajók esetében pedig a teljesítményt javítani képes technológiai innovációk). Ez hozzájárul ahhoz az átfogó célhoz, hogy 2010-hez viszonyítva 2020-ig 20%-kal növekedjen a dunai fenntartható teherszállítás.

A dunai tokhal munkacsoport (DSTF) a Dunában élő életképes tokhal-populációk védelméért dolgozik. Ez a halfaj értékes vízminőségi és ökoszisztéma-egészségi mutató, azonban a túlhalászás, az ívás idején történő vándorlás zavarai és az élőhelyek pusztulása következtében a kihalás szélére került. A DSTF sürgős lépéseket tesz a tokhalállományok csökkenésének megállításáért.

Az Európai Bizottsághoz tartozó Közös Kutatóközpont a régióban tevékenykedő tudományos partnerekkel együttműködve tudományos támogatást biztosít a Duna régióra vonatkozó stratégia számára. Az éves fórumhoz kapcsolódóan június 24–25‑én magas szintű konferenciát tartanak Bécsben, ahol bemutatják a Közös Kutatóközpont kutatási tevékenységeit. Négy tematikus tudományos klasztert indítanak az együttműködés előmozdítása és a kutatási tevékenységek ésszerűsítése érdekében.

További információk:

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája

Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának harmadik alkalommal megrendezett éves fóruma Bécsben

A makroregionális stratégiák irányításáról szóló jelentés (2014. május)

A makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről szóló értékelő jelentés

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

Kapcsolattartás:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar