Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2014

Snabbare och bättre offentliga tjänster för företag och medborgare med kommissionens förslag att ta bort e-hinder

Kommissionen antog idag ett förslag till ett nytt program som ska hjälpa medlemsstaterna att modernisera sina förvaltningar och tillhandahålla interoperabla digitala tjänster på nationell och europeisk nivå. Det nya programmet ISA2 kommer att bygga vidare på framgångarna för föregångaren ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations), genom att säkerställa en sammanhängande gräns- och sektorsöverskridande elektronisk samverkan mellan europeiska offentliga förvaltningar.

Det är viktigt eftersom fler och fler medborgare i dagens Europa arbetar och flyttar till ett annat EU-land, och företag handlar och bedriver verksamhet över hela unionen. När de gör det måste de ha många elektroniska kontakter med medlemsstaternas förvaltningar.

Dessvärre skapar problem som organisatorisk komplexitet, föråldrade och omständliga förfaranden samt brist på samarbete elektroniska hinder som hindrar medborgare och företag att använda offentliga tjänster på ett effektivt sätt och den inre marknaden från att fungera smidigt.

– Den ekonomiska krisen har redan tvingat medlemsstaterna att minska den administrativa bördan och kostnaderna, införa digitala tjänster och förbättra företagsprocesser. Men eftersom det ofta sker på avdelningsnivå och saknar interoperabilitet över sektorsgränserna och på EU-nivå kan dessa förändringar ofta skapa e-hinder. Det kan vara frustrerande för företag och medborgare som förlorar både tid och pengar.

Efter många års arbete med interoperabilitet, e-förvaltning och öppna data har vi nu interoperabla plattformar med potential för oerhörda förbättringar när det gäller hastighet, effektivitet och kvalitet vid tillhandahållandet av offentliga tjänster.
ISA2 är nyckeln till att tillvarata den potentialen. Det är avgörande för den digitala agendan för Europa, säger kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

En rapport som offentliggjordes förra månaden (EC eGovernment Report 2014) visar att medlemsstaternas regeringar fortfarande har en lång väg framför sig när det gäller att ge företagare och medborgare tillgång till offentliga onlinetjänster som fungerar utan problem även inom medlemsstaterna. Dessutom är tillgängligheten för gränsöverskridande offentliga tjänster för medborgare från ett annat EU-land endast 42 %, vilket är 30 procentenheter lägre än tillgängligheten för offentliga tjänster för landets egna medborgare.

På europeisk nivå är många av unionens politikområden – som den inre marknaden, miljö, rättsliga och inrikes frågor, tullar och skatter, hälsa, elektronisk identitet och offentlig upphandling – beroende av interoperabilitet för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Alla dessa områden kommer att dra nytta av ISA2.

Bakgrund

Interoperabilitetsprogrammen har utvecklats mycket sedan 1995 då de först lanserades. ISA2 bygger på gemensamma erfarenheter och resultat från kommissionens program under de senaste tjugo åren. De stödde först införandet av elektronisk uppkoppling i offentlig förvaltning, därefter tillgång till information på internet sedan elektroniskt samarbete mellan offentliga tjänster och nu införandet av transaktionstjänster över hela Europa.

ISA2 omfattar perioden 2016-2020 och har en finansieringsram på 131 miljarder euro. Det ersätter det nuvarande ISA-programmet som löper ut i december 2015 och som resulterade i en rad olika viktiga initiativ, däribland e-Prior (ett IT-system för elektronisk fakturering och utbyte av handlingar om offentlig upphandling), informationssystemet för den inre marknaden, (IMI) (som gör det möjligt för nationella förvaltningar att utbyta information), MT@EC (en maskinöversättningstjänst på alla officiella språk för EU-institutionerna och medlemsstaterna) och ett system som gör det möjligt att samla in uttalanden om stöd från medborgarna på nätet.

Hela texten till förslaget finns på:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

En digital agenda för Europa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar