Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2014

Hitrejše in boljše javne storitve za podjetja in državljane: predlog Komisije za odpravo elektronskih ovir

Evropska komisija je danes sprejela predlog novega programa, ki bo državam članicam pomagal, da posodobijo svoje uprave in zagotovijo interoperabilne digitalne storitve na nacionalni in evropski ravni. Novi program ISA2 bo temeljil na uspehu svojega predhodnika, tj. programa ISA (interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave). Zagotavljal bo nemoteno čezmejno ali čezsektorsko elektronsko sodelovanje med evropskimi javnimi upravami.

To je bistvenega pomena, saj je v današnji Evropi vse več državljanov, ki delajo v drugih državah EU in se tja selijo, ter podjetij, ki trgujejo in poslujejo po vsej Uniji. Pri tem morajo z upravami držav članic pogosto komunicirati v elektronski obliki.

Vendar organizacijska zapletenost, zastareli in zapleteni postopki ter pomanjkljivo sodelovanje zelo pogosto ustvarjajo elektronske ovire, ki državljanom in podjetjem preprečujejo učinkovito uporabo javnih storitev, poleg tega pa ovirajo tudi nemoteno delovanje notranjega trga.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal: „Zaradi nedavne gospodarske krize države članice že zdaj zmanjšujejo upravno breme in stroške, tako da uvajajo digitalne storitve in izboljšujejo poslovne procese. Ker pa se te spremembe pogosto uvajajo na ravni oddelkov in pri tem ni zagotovljena interoperabilnost med sektorji in na evropski ravni, nemalokrat nastajajo elektronske ovire. To lahko povzroči nejevoljo pri podjetjih in državljanih, ki s tem izgubljajo čas in denar.

Po dolgoletnih prizadevanjih za izboljšanje interoperabilnosti, e-uprave in dostopnosti podatkov zdaj interoperabilne platforme omogočajo, da se pri izvajanju javnih storitev dosežejo hitrost, učinkovitost in kakovost brez primere. Sprostitev tega potenciala bo omogočil program ISA2, ki je v središču pobude ,Evropska digitalna agenda'.“

Prejšnji mesec objavljeno poročilo (poročilo Komisije o e-upravi za leto 2014) kaže, da morajo vlade držav članic še veliko storiti, da bi podjetjem in državljanom že zgolj znotraj držav članic zagotovile nemoten dostop do spletnih javnih storitev. Poleg tega je čezmejna dostopnost javnih storitev za državljane drugih držav članic EU zgolj 42-odstotna, kar je 30 odstotnih točk manj od dostopnosti javnih storitev za državljane zadevne države.

Na evropski ravni je interoperabilnost nujna za uspešno izvajanje številnih področij politike Unije, kot so na primer notranji trg, okolje, pravosodje in notranje zadeve, obdavčenje in carine, zdravje, elektronska identifikacija in javno naročanje. Program ISA2 prinaša koristi za vsa ta področja.

Ozadje

Programi interoperabilnosti so od uvedbe leta 1995 precej napredovali. Program ISA2 temelji na skupnih izkušnjah in rezultatih, pridobljenih v dvajsetih letih programov Komisije. Ti so najprej podprli vzpostavitev elektronskih povezav med javnimi upravami, nato razpoložljivost informacij na spletu, pozneje elektronsko sodelovanje javnih služb, zdaj pa podpirajo izvajanje transakcijskih storitev po Evropi.

Za program ISA2, ki pokriva obdobje 2016–2020, so namenjena finančna sredstva v višini 131 milijonov evrov. ISA2 nadomešča trenutni program ISA, ki se izteče decembra 2015 in ki je prinesel številne pomembne pobude, med drugim „e-Prior“ (informacijski sistem za izdajanje elektronskih računov in izmenjavo dokumentacije za javna naročila), informacijski sistem za notranji trg IMI (ki nacionalnim organom omogoča izmenjavo informacij), „MT@EC“ (storitev strojnega prevajanja v vseh uradnih jezikih za institucije in države članice EU) ter sistem, ki omogoča spletno zbiranje izjav o podpori za evropske državljanske pobude.

Celotno besedilo predloga:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Evropska digitalna agenda:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0245R%2801%29

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar