Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 26. jūnijā

Lai sniegtu ātrākus un labākus publiskos pakalpojumus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, Komisija ierosina likvidēt e-barjeras

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu izveidot jaunu programmu, kas palīdzēs dalībvalstīm modernizēt pārvaldi un sniegt sadarbspējīgus digitālos pakalpojumus gan valsts, gan Eiropas līmenī. Jaunā programma ISA2 turpinās līdzšinējā Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumu programmā (ISA) sasniegto, nodrošinot netraucētu pārrobežu vai starpnozaru elektronisko sadarbspēju starp Eiropas publiskās pārvaldes iestādēm.

Tas ir ļoti svarīgi, jo mūsdienu Eiropā aizvien vairāk cilvēku strādā un pārceļas uz dzīvi citās ES valstīs. Arī uzņēmumi darbojas vairākās valstīs un tirgojas ar tām. Tāpēc tiem bieži nākas elektroniski sazināties ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm.

Diemžēl tādas problēmas kā sarežģīta organizatoriskā struktūra, novecojušas un apgrūtinošas procedūras un sadarbības trūkums bieži vien rada sava veida elektroniskas barjeras, kas iedzīvotājiem un uzņēmumiem neļauj pilnvērtīgi izmantot publiskos pakalpojumus un kavē iekšējā tirgus netraucētu darbību.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Nesenās ekonomiskās krīzes ietekmē dalībvalstis jau ir sākušas novērst administratīvos šķēršļus un izmaksas, ieviest digitālos pakalpojumus un uzlabot darbības procedūras. Tomēr tas bieži notiek struktūrvienību līmenī; starpnozaru un Eiropas līmeņa sadarbspējas nav, tāpēc šīs izmaiņas bieži vien rada e-barjeras. Tas var izraisīt vilšanos uzņēmumos un iedzīvotājos, jo tie veltīgi zaudē laiku un naudu.

Ir gadiem ilgi strādāts, lai panāktu sadarbspēju, pilnveidotu e-pārvaldi un sagādātu atklātus datus, un tagad esam uzkrājuši potenciālu, lai publiskie pakalpojumi izvērstos plašumā ar vēl nepieredzētu ātrumu, efektivitāti un kvalitāti. ISA2 ir atslēga, kas atraisīs šo potenciālu. Tas ir būtisks Eiropas digitalizācijas programmas elements.”

Maijā publicētajā EK 2014. gada e-pārvaldes ziņojumā teikts, ka dalībvalstu valdībām vēl ejams tāls ceļš, lai uzņēmumiem un iedzīvotājiem būtu nodrošināta netraucēta piekļuve publiskajiem pakalpojumiem internetā kaut vai savas valsts robežās. Turklāt pārrobežu publiskie pakalpojumi citu ES valstu pilsoņiem ir pieejami tikai par 42 % — šis rādītājs par 30 procentpunktiem atpaliek no publisko pakalpojumu pieejamības pašu valsts pilsoņiem.

Eiropas līmenī no sadarbspējas ir atkarīga vairāku Savienības politikas jomu īstenošana, piemēram, iekšējais tirgus, vides politika, tieslietas un iekšlietas, muita un nodokļu politika, veselības aizsardzība, elektroniskā identitāte un publiskais iepirkums. Tajās visās varēs izmantot ISA2 priekšrocības.

Konteksts

Sadarbspējas programmām kopš to pirmsākuma 1995. gadā nu ir garš ceļš aiz muguras. Programma ISA2 ir veidota, balstoties uz Komisijas programmu divdesmit īstenošanas gados gūtās pieredzes un rezultātiem. Vispirms šīs programmas atbalstīja valsts pārvaldes iestāžu savienošanu elektroniskā tīklā, tad informācijas pieejamību internetā, vēlāk elektronisku sadarbību publisko pakalpojumu jomā un visbeidzot darījumu veida pakalpojumus visā Eiropā.

ISA2 tiks īstenota no 2016. līdz 2020. gadam, un programmas budžets būs 131 miljons eiro. Tā aizstās pašreizējo programmu ISA, kura beigs darboties 2015. gada decembrī un kurā ir īstenotas vairākas vērtīgas iniciatīvas, kā e-Prior (elektronisko rēķinu un publiskā iepirkuma dokumentu IT sistēma), Iekšējā tirgus informācijas sistēma (saīsināti IMI), kas nodrošina informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, MT@EC (mašīntulkošanas pakalpojumi visās ES iestāžu un dalībvalstu oficiālajās valodās), un Eiropas pilsoņu iniciatīvas elektronisko atbalsta paziņojumu vākšanas sistēma.

Priekšlikuma pilns teksts:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Eiropas digitalizācijas programma:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R (01)

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar