Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. lipnja 2014.

Komisijin prijedlog za uklanjanje elektroničkih prepreka – poduzećima i građanima omogućit će se brže i bolje usluge u javnom sektoru

Komisija je danas donijela prijedlog novog programa koji će državama članicama pomoći pri modernizaciji uprave i pružanju interoperabilnih digitalnih usluga na nacionalnoj i europskoj razini. Novi program ISA2 nadovezuje se na uspjeh svog prethodnika, programa Interoperabilna rješenja za europske javne uprave (ISA – Interoperability Solutions for European Public Administrations), osiguravajući nesmetanu prekograničnu ili međusektorsku elektroničku interakciju među europskim javnim upravama.

To je bitno stoga što se u današnjoj Europi sve veći broj državljana zapošljava i seli te poduzeća trguju i posluju diljem Unije. Pritom često moraju komunicirati u elektroničkom obliku s upravnim tijelima država članica.

Nažalost, problemi poput složene organizacijske strukture, zastarjelih i zahtjevnih postupaka te nedostatka suradnje vrlo često stvaraju elektroničke prepreke koje građanima i poduzećima onemogućuju učinkovitu uporabu javnih usluga i sprečavaju nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič izjavio je: „Pod pritiskom najnovije gospodarske krize države članice počele su uvoditi digitalne usluge i poboljšavati poslovne procese kako bi smanjile administrativna opterećenja i troškove. Međutim, s obzirom na to da se te promjene često odvijaju na razini odjela i da ne postoji interoperabilnost među sektorima i na europskoj razini, vrlo često nastaju elektroničke prepreke. To može izazvati frustracije poduzećima i građanima zbog gubitka vremena i novca.

„Dugogodišnjim radom na interoperabilnosti, e-vladi i otvorenim podacima stvorene su interoperabilne platforme koje imaju potencijal za postizanje dosad nezamislive brzine, učinkovitosti i kvalitete u pružanju javnih usluga. Program ISA2 je ključ koji će osloboditi taj potencijal i od središnje je važnosti za digitalnu agendu za Europu.”

Izvješće objavljeno prošlog mjeseca (Izvješće Komisije o e-vladi 2014.) pokazuje da vlade država članica još moraju mnogo toga učiniti kako bi poduzećima i građanima omogućile nesmetan pristup javnim uslugama čak i unutar same države članice. Osim toga, dostupnost prekograničnih javnih usluga državljanima druge države članice EU-a iznosi samo 42 %, što je za 30 % manje od dostupnosti javnih usluga državljanima dotične zemlje.

Na europskoj razini, interoperabilnost je ključna za uspješnu provedbu mnogih područja politike Unije, kao što su unutarnje tržište, okoliš, unutarnji poslovi i pravosuđe, carina i oporezivanje, zdravlje, elektronički identitet i javna nabava. Sva će ta područja imati koristi od programa ISA2.

Kontekst

Programima interoperabilnosti učinjeno je mnogo toga od njihova uvođenja 1995. ISA2 se temelji na zajedničkim iskustvima i rezultatima stečenima tijekom dva desetljeća provedbe programa Komisije kojima se isprva podupirala uspostava elektroničkih veza među javnim upravama, potom dostupnost informacija na internetu i elektronička suradnja javnih službi i naposljetku provedba transakcijskih usluga diljem Europe.

Za program ISA2 odobrena su sredstva u iznosu od 131 milijuna EUR za razdoblje 2016. – 2020. Njime se zamjenjuje postojeći program ISA koji završava u prosincu 2015., a koji je urodio nizom vrijednih inicijativa, uključujući e-Prior (informatički sustav za elektroničko fakturiranje i razmjenu dokumenata u javnoj nabavi), IMI (informacijski sustav unutarnjeg tržišta koji nacionalnim tijelima omogućuje razmjenu informacija), MT@EC (sustav za strojno prevođenje dostupan institucijama EU-a i državama članicama na svim službenim jezicima) te sustav koji omogućuje prikupljanje izjava potpore europskim građanskim inicijativama putem interneta.

Cjeloviti tekst prijedloga:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Digitalna agenda za Europu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Osobe za kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar