Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2014

Nopeampia ja laadukkaampia julkisia palveluja yrityksille ja kansalaisille: komissio ehdottaa uutta ohjelmaa sähköisten esteiden poistamiseksi

Komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudesta ohjelmasta, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita nykyaikaistamaan hallintojaan ja tarjoamaan yhteentoimivia digitaalisia palveluja kansallisella ja Euroopan tasolla. Uusi ohjelma, ISA2, pohjautuu eurooppalaisten julkishallintojen yhteentoimivuusratkaisuja koskevan edeltävän ISA-ohjelman (Interoperability Solutions for European Public Administrations) tuloksiin, ja siinä pyritään varmistamaan saumaton maiden tai hallinnonalojen rajat ylittävä sähköinen vuorovaikutus eurooppalaisten julkishallintojen välillä.

Tämä on olennaisen tärkeää, sillä nykypäivän Euroopassa entistä useammat kansalaiset työskentelevät ja muuttavat ja yritykset käyvät kauppaa ja harjoittavat liiketoimintaa EU:n alueella. Tämä edellyttää usein sähköistä asiointia jäsenvaltioiden hallintojen kanssa.

Valitettavasti monimutkaisen organisaation, vanhentuneiden ja kömpelöiden menettelyjen ja puutteellisen yhteistyön kaltaiset ongelmat luovat usein sähköisiä esteitä, jotka estävät kansalaisia ja yrityksiä käyttämästä julkisia palveluja tehokkaasti ja haittaavat sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa.

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi jäsenvaltioiden äskettäisen talouskriisin paineessa jo pyrkivän vähentämään hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, ottamaan käyttöön digitaalisia palveluja ja parantamaan toimintaprosesseja. ”Nämä muutokset aiheuttavat kuitenkin usein sähköisiä esteitä, koska ne toteutetaan usein yksikkötasolla ottamatta huomioon toimialojen välistä ja Euroopan tasoista yhteentoimivuutta. Tämä turhauttaa yrityksiä ja kansalaisia ja hukkaa kaikilta aikaa ja rahaa.”

”Yhteentoimivuuden, sähköisten viranomaispalvelujen ja avoimen datan alalla vuosien mittaan tehty työ merkitsee, että yhteentoimivilla järjestelmäalustoilla on nyt mahdollista tuottaa julkisia palveluja ennen näkemättömän nopeasti, tehokkaasti ja laadukkaasti. ISA2-ohjelma on keskeisessä asemassa, jotta tämä potentiaali saadaan käyttöön. Se on myös keskeinen osa Euroopan digitaalistrategiaa.

Viime kuussa julkaistu raportti (EU eGovernment Report 2014) osoittaa, että jäsenvaltioiden hallinnoilla on vielä paljon tehtävää, jos kansalaisten ja yritysten halutaan voivan käyttää sähköisiä viranomaispalveluja ongelmitta edes omassa jäsenvaltiossaan. Lisäksi vain 42 prosenttia julkisista palveluista on rajojen yli toisten EU-maiden kansalaisten käytettävissä – tämä on 30 prosenttiyksikköä vähemmän kuin julkisten palvelujen saatavuus oman maan kansalaisille.

Unionin politiikan onnistunut toteuttaminen Euroopan tasolla riippuu monilla aloilla yhteentoimivuudesta. Tällaisia aloja ovat muun muassa sisämarkkinat, ympäristö, oikeus- ja sisäasiat, tulli ja verotus, terveys, sähköinen henkilöllisyys ja julkiset hankinnat. ISA2-ohjelma hyödyttää kaikkia näitä aloja.

Tausta

Yhteentoimivuusohjelmat ovat edenneet pitkälle sen jälkeen kun ne aloitettiin vuonna 1995. ISA2-ohjelma perustuu komission ohjelmista kahden vuosikymmenen aikana saatuihin kollektiivisiin kokemuksiin ja tuloksiin. Näissä ohjelmissa on ensin tuettu sähköisten yhteyksien luomista julkishallintojen välillä, sitten tietojen saatavuutta internetissä ja sähköistä yhteistyötä julkisten palvelujen välillä ja nyt transaktiopalvelujen toteuttamista kaikkialla Euroopassa.

ISA2 kattaa vuodet 2016–2020, ja sille on osoitettu 131 miljoonan euron rahoitus. Se korvaa nykyisen ISA-ohjelman, joka päättyy joulukuussa 2015. ISA-ohjelman tuloksena on syntynyt useita arvokkaita aloitteita, kuten e-Prior (tietotekniikkajärjestelmä sähköistä laskutusta ja julkisiin hankintoihin liittyvien asiakirjojen vaihtoa varten), sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä IMI (joka mahdollistaa tietojenvaihdon kansallisten viranomaisten välillä), MT@EC (EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden konekäännöspalvelu kaikilla virallisilla kielillä) sekä järjestelmä, joka mahdollistaa eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin liittyvien tuenilmaisujen keräämisen verkossa.

Ehdotuksen koko teksti:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Euroopan digitaalistrategia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32-2) 299 94 51


Side Bar