Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. juni 2014

Hurtigere og bedre offentlig service for virksomheder og borgere – Kommissionen vil fjerne e-barrierer

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til et nyt program, der skal hjælpe medlemslandene med at modernisere deres administrationer og udbyde interoperable digitale tjenester på nationalt og europæisk plan. Det nye program, ISA2, bygger videre på det vellykkede ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) ved at sikre gnidningsfri elektronisk kommunikation hen over lande- og sektorgrænser mellem europæiske offentlige myndigheder.

Det er vigtigt, fordi flere og flere borgere skifter arbejde og flytter i vore dages Europa, og virksomhederne handler og er aktive i hele EU. Når de gør det, er de ofte nødt til at kommunikere elektronisk med medlemslandenes myndigheder.

Desværre skaber problemer som komplekse organisationer, forældede og besværlige procedurer og mangel på samarbejde ofte elektroniske barrierer, der forhindrer borgerne og virksomhederne i at anvende offentlige tjenesteydelser effektivt og står i vejen for et velfungerende indre marked.

Næstformand Maroš Šefčovič siger: "EU-landene er under pres på grund af den økonomiske krise og mindsker allerede deres administrative byrder og omkostninger ved at indføre digitale tjenester og forbedre deres arbejdsgange. Men da det ofte finder sted på afdelingsniveau, og der mangler interoperabilitet på tværs af sektorer og på europæisk plan, skaber disse ændringer ofte e-barrierer. Det kan være frustrerende for virksomheder og borgere, som spilder både tid og penge.

Efter mange års arbejde med interoperabilitet, e-forvaltning og åbne data har vi nu interoperable platforme med potentiale for en hidtil uset hastighed, effektivitet og kvalitet i leveringen af offentlige tjenester. ISA2 er nøglen til at frigøre dette potentiale. Det er afgørende for Europas digitale dagsorden."

En rapport, som blev offentliggjort i sidste måned (EC eGovernment Report 2014), viser, at EU-landenes myndigheder stadig har lang vej endnu med hensyn til at give virksomheder og borgere ubesværet adgang til offentlige onlinetjenester, selv inden for samme land. Desuden ligger procentsatsen for adgang til grænseoverskridende offentlige tjenesteydelser for borgere i andre EU-lande på bare 42, hvilket er 30 procentpoint under adgangen til offentlige tjenester for landets egne borgere.

På europæisk plan er der behov for interoperabilitet inden for en række EU-politiske områder, f.eks. det indre marked, miljø, retlige og indre anliggender, told og beskatning, sundhed, elektronisk identitetsforvaltning og offentlige indkøb. De vil alle nyde godt af ISA2.

Baggrund

Der er sket meget med interoperabilitetsprogrammer, siden de første blev indført i 1995. ISA2 er baseret på de kollektive erfaringer og resultater fra Kommissionens programmer gennem to årtier. De støttede først etablering af elektroniske forbindelser mellem offentlige forvaltninger, derefter adgang til information på internettet og elektronisk samarbejde mellem offentlige myndigheder og nu gennemførelse af transaktionsrelaterede tjenester i hele Europa.

ISA2 løber i perioden 2016-2020 med en bevilling på 131 mio. euro. Det erstatter det nuværende ISA-program, der udløber i december 2015, og som satte gang i en række værdifulde initiativer, herunder e-Prior (et it-system til elektronisk fakturering og udveksling af dokumenter i forbindelse med offentlige indkøb), IMI (informationssystemet for det indre marked, hvor de nationale myndigheder kan udveksle oplysninger), MT@EC (en maskinoversættelsestjeneste på alle officielle sprog for EU's institutioner og medlemslande) og et system, der muliggør onlineindsamling af støttetilkendegivelser til europæiske borgerinitiativer.

Forslagets fulde tekst:

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

En digital dagsorden for Europa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0245R (01)

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar