Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juni 2014

Kommissionen kræver handling, efter at ny undersøgelse viser, at mere end 80 % af lærerne i EU ikke føler sig værdsat nok

Mere end en tredjedel af lærerne i Den Europæiske Union arbejder på skoler, hvor der er mangel på kvalificeret personale, og næsten halvdelen af skolelederne melder om en mangel på lærere til elever med særlige behov. Næsten 90 % af lærerne i EU siger ganske vist, at de er tilfredse med deres job, men næsten 81 % føler, at lærergerningen ikke værdsættes nok i samfundet. Selv om lærerne føler, at de er godt rustet til jobbet, er der ikke alle steder mulighed for støtte, når man starter som lærer. Det er nogle af de vigtigste konklusioner i den nye internationale undersøgelse af undervisning og læring (TALIS), som udføres af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Undersøgelsen, som bygger på læreres opfattelse af deres karrierevilkår, indeholder tilbagemeldinger fra 55 000 skoleledere og lærere i 7.-10. klasse i EU. Europa-Kommissionen har analyseret TALIS-konklusionerne og deres konsekvenser for EU's uddannelsespolitikker i en rapport, som også offentliggøres i dag.

TALIS afspejler holdningerne fra lærere i 7.-10. klasse i 19 EU-lande og ‑områder (BE nl, BG, ES, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, HR, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK-ENG) såvel som 15 andre lande: USA, Australien, Brasilien, Chile, Serbien, Singapore, Island, Israel, Japan, Malaysia, Sydkorea, Mexico, Norge, Abu Dhabi og Alberta i Canada.

"Nogle af de ting vi kan se i TALIS er foruroligende for fremtiden for lærergerningen. Medmindre medlemsstaterne gør noget for at tiltrække og fastholde de bedste lærere, vil vi forhindre fremskridt i forbedringen af kvaliteten af uddannelse i Europa. Kommissionen er klar til at hjælpe medlemsstaterne med at lave politikker og foranstaltninger for at gøre undervisning til en mere attraktiv profession," sagde Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

TALIS-konklusioner for EU og Europa-Kommissionens henstillinger:

36 % af lærerne i EU arbejder på skoler, hvor der er mangel på kvalificerede og/eller velfungerende lærere (vedrører primært NL, RO, EE, UK-ENG, hvor FR, NL, HR, ES, EE melder om mangel på lærere til specialelever), ifølge skolelederne. Kommissionens henstilling: Medlemsstaterne bør indføre langsigtede strategier for at tiltrække og fastholde de bedste lærere. Dette kan bl.a. gøres ved at styrke læreruddannelsen undersøge fleksible veje til jobbet (også midt i karrieren) muligheder for faglig udvikling og karrieremuligheder ud fra gennemsigtige kriterier.

Lærere føler sig i højere grad forberedt til jobbet, når deres formelle uddannelse indeholder en kombination af indhold, undervisnings- og læringsmetoder med klasseundervisningspraktik i deres linjefag. Henstilling: Læreruddannelsen bør omfatte alle disse områder for bedre at forberede lærerne på deres karriere. I forhold til deres faglige udvikling bør der være mere fokus på anvendelsen af IKT i klasseundervisningen og de nødvendige kompetencer for at kunne undervise specialelever.

Næsten 40 % af skolelederne melder, at der ikke tilbydes nogen formel jobindføring eller noget program for støtte tidligt i karrieren på deres skole; tilgængeligheden af sådanne programmer er særlig lav i PT, PL og ES. Henstilling: Medlemsstaterne bør sikre, at grunduddannelsen for lærere følges af systematisk støtte tidligt i karrieren. EU's undervisningsministre blev for nylig enige om, at styrke læreruddannelsen og om at udvikle sammenhængende kompetencerammer, der udtrykkeligt fastlægger, hvilke kompetencer og kvaliteter der er brug for i de forskellige faser af lærernes karriere.

15 % af lærerne melder, at de ikke deltog i fagligt udviklende aktiviteter i det foregående år; mere end 50 % af lærerne overværer aldrig hinandens undervisning; omkring 20 % deltager aldrig i samarbejdsbaseret læring. Henstilling: Medlemsstaterne bør lægge mere vægt på effektiv faglig udvikling og samarbejdsbaseret læring, da det opfordrer lærerne til at benytte sig af innovativ undervisning og undervisningsmetoder (f.eks. undervisning i små grupper, anvendelsen af IKT) og også øger jobtilfredsheden for lærerne. Varierende læringsmetoder forbereder eleverne bedre på videre studier og jobmarkedet, som illustreret ved Europa-Kommissionens politiske initiativer for nytænkning på uddannelsesområdet og åbning af uddannelsessektoren.

TALIS-briefing

TALIS-resultaterne vil officielt blive præsenteret i Tokyo, hvor det 17. OECD/Japan-seminar og undervisningsministrenes uformelle møde afholdes den 25. juni. Jan Truszczynski, Kommissionens generaldirektør for uddannelse og kultur, vil ved samme lejlighed fremlægge Kommissionens politiske analyse.

Der vil blive afholdt en supplerende teknisk briefing for aktører i uddannelsessektoren (åben for pressen) om TALIS-konklusionerne og Kommissionens henstillinger i Bruxelles den 25. juni kl. 14.30 i Madou-auditoriet (Place Madou 1). Michael Davidson, leder af OECD's TALIS-gruppe, og Jan Pakulski, chef for Kommissionens kontor for statistikker, studier og undersøgelser på uddannelsesområdet, vil fremlægge rapporterne.

Baggrund

Den internationale undersøgelse af undervisning og læring (TALIS)

Dette er den anden TALIS-undersøgelse offentliggjort af OECD (den første var i 2009). Undersøgelsen er den primære kilde til information fra lærere og skoleledere om undervisning, karrierevilkår og skolemiljøer. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som blev sendt til lærere og skoleledere. TALIS-respondenterne inkluderer mere end 55 000 lærere i de højere klasser i folkeskolen i 3 300 skoler i EU, som repræsenterer en skønnet lærerstand på næsten 1,5 mio. i de 19 EU-lande, som deltog. Tager man de andre 15 lande, som deltog i undersøgelsen, med kom der besvarelser fra næsten 110 000 lærere, der repræsenterer en skønnet lærerstand på næsten 4 mio.

Erasmus+

Europa-Kommissionen samarbejder med EU's medlemsstater om at finde og dele effektiv praksis og at tilbyde støtte og rådgivning. Erasmus+, det nye EU-program for uddannelse, ungdom og sport (2014-2020), tilbyder legater til lærerudveksling for at styrke deres faglige udvikling og støtter partnerskaber mellem skoler, universiteter og lærerseminarier for at udvikle innovative tilgange til undervisning. Gennem skolenetværket eTwinning kan lærere udveksle ideer med hinanden på tværs af landegrænser.

Yderligere oplysninger

Rådets konklusioner om effektiv læreruddannelse (2014)

Rådets konklusioner om effektiv ledelse på uddannelsesområdet (2013)

Europa-Kommissionens meddelelse (2013), Åbning af uddannelsessektoren: innovativ undervisning og læring for alle ved hjælp af nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer

Europa-Kommissionens meddelelse (2012), Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (2012): Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes

OECD, TALIS 2013 Resultater

EU-kommissær Androulla Vassilious hjemmeside

Europa-Kommissionen: Hjemmesiden om uddannelse

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar