Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 iunie 2014

Stocurile de pești din Atlanticul de nord-est se refac, dar cele din Marea Mediterană sunt grav supraexploatate: Comisia stabilește planuri privind posibilitățile de pescuit pentru 2015

Stocurile de pești din nordul și vestul Europei sunt în curs de refacere, dar în Marea Mediterană persistă încă probleme grave legate de pescuitul excesiv. Acesta este mesajul esențial transmis de comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, în raportul din acest an privind starea stocurilor de pești și pregătirea stabilirii cotelor de pescuit pentru anii următori. În prezent, părțile interesate își pot exprima opiniile cu privire la acest document prin intermediul unei consultări publice online, înainte de prezentarea, în toamnă, a propunerilor Comisiei privind posibilitățile de pescuit pentru 2015.

Comisia a putut lua în considerare, pentru prima dată, avizele științifice referitoare la starea stocurilor din Marea Mediterană și din Marea Neagră.

  • Datele privind stocurile de pești din Marea Mediterană prezintă un tablou sumbru: cel puțin 96 % din stocurile de pești bentonici din Marea Mediterană sunt pescuite excesiv, iar în ceea ce privește stocurile de pești pelagici, cum ar fi sardinele sau hamsiile, procentul este de cel puțin 71 %. În Marea Neagră, toate stocurile de pești bentonici și 33 % din stocurile de pești pelagici sunt pescuite excesiv.

  • Situația este însă mai bună în alte părți, de exemplu în zona Atlanticului de Nord-Est, inclusiv în Marea Baltică și în Marea Nordului, unde pescuitul excesiv a scăzut de la 86 % (30 de stocuri supraexploatate din 35 evaluate) în 2009 la 41 % (19 din 46 de stocuri) în 2014.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki a declarat: „Mă îngrijorează foarte mult situația gravă din Marea Mediterană. Oamenii de știință au evaluat mult mai multe stocuri de pești în ultimii cinci ani, iar verdictul lor este categoric: Marea Mediterană este grav supraexploatată. Prevăd că vor fi necesare eforturi susținute și de lungă durată. Trebuie să ameliorăm datele științifice de care dispunem și să adoptăm planuri regionale de pescuit, pentru a aduce pescuitul la niveluri sustenabile. Dacă nu acționăm acum, vom pierde enormul potențial pe care aceste resurse îl reprezintă pentru generațiile viitoare. Noua politică comună în domeniul pescuitului oferă o oportunitate de care trebuie să profităm; voi purta discuții în acest sens cu toți miniștrii responsabili cu pescuitul din statele membre mediteraneene”.

În legătură cu situația din zona Atlanticului de Nord-Est, comisarul Damanaki a declarat: „După părerea mea, refacerea cu succes a stocurilor de pești din Atlanticul de Nord-Est constituie o dovadă a faptului că, dacă se aplică normele adecvate, este posibil să se pună capăt pescuitului excesiv. Dacă sunt disponibile date științifice fiabile, dacă se stabilesc niveluri corespunzătoare ale capturilor și, mai ales, dacă pescarii se alătură eforturilor de protejare a stocurilor, am convingerea că vom asista la îmbunătățirea situației în viitor. Acestea sunt principiile pe care se bazează politica comună reformată în domeniul pescuitului.”

Context

În documentul său anual de consultare, Comisia Europeană își prezintă punctele de vedere și intențiile privind stabilirea posibilităților de pescuit pentru 2015 - nivelurile capturilor totale admisibile (TAC), cotele și efortul de pescuit - și solicită opiniile statelor membre, ale sectorului pescuitului și ale organizațiilor neguvernamentale în cadrul consiliilor consultative regionale, precum și opiniile cetățenilor interesați și ale organizațiilor interesate prin intermediul unei consultări publice online.

Pe această bază, Comisia va prezenta, la toamnă, propuneri ferme privind posibilitățile de pescuit pentru 2015.

Acesta este primul document de consultare privind posibilitățile de pescuit elaborat de la intrarea în vigoare a politicii comune reformate în domeniul pescuitului la 1 ianuarie 2014. Comisia intenționează, în principal, să elimine treptat pescuitul excesiv, în conformitate cu noile obiective ale politicii comune în domeniul pescuitului, să elimine treptat practica de aruncare a capturilor nedorite înapoi în mare și să restituie puterea de decizie părților interesate de la nivel regional.

Comisia se bazează, în mare măsură, pe avizele științifice furnizate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), precum și de alte organisme independente.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind posibilitățile de pescuit în UE pentru 2015: MEMO/14/442

Comunicarea poate fi consultată la adresa: Link

Contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar