Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2014

Herstel van de visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, maar ernstige overbevissing in de Middellandse Zee: Commissie licht plannen voor vangstmogelijkheden 2015 toe

De visbestanden in Noord- en West-Europa herstellen zich, maar er zijn nog steeds ernstige problemen van overbevissing in de Middellandse Zee. Dat is de belangrijkste boodschap die Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, meegeeft in het verslag van dit jaar over de toestand van de visbestanden en de voorbereiding van de vaststelling van de vangstquota voor volgend jaar. Belanghebbende partijen kunnen nu hun mening over het document geven via een online openbare raadpleging, waarna de Commissie in het najaar haar voorstellen voor de vangstmogelijkheden voor 2015 bekend zal maken.

Voor het eerst kon de Commissie zich baseren op wetenschappelijk advies over de toestand van de bestanden in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

  • De gegevens over de visbestanden in de Middellandse Zee schetsen een somber beeld: 96 % of meer van de mediterrane bodemvissen is overbevist en voor de bestanden in de diepe zee, zoals sardine en ansjovis, gaat het om 71 % of meer. In de Zwarte Zee worden alle bodemvissen en 33 % van de pelagische bestanden overbevist.

  • Maar er is ook goed nieuws, want in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, met inbegrip van de Noordzee en de Oostzee, is de overbevissing gedaald van 86 % (30 van de 35 beoordeelde visbestanden overbevist) in 2009 tot 41 % (19 van de 46 bestanden) in 2014.

"Ik ben zeer verontrust over de slechte toestand in de Middellandse Zee", aldus Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki. "Nu de wetenschappers de voorbije vijf jaar veel meer visbestanden hebben beoordeeld, kunnen we niet langer ontkennen dat de Middellandse Zee ernstig overbevist is. Er staan ons een lange strijd en veel werk te wachten. We moeten de wetenschappelijke kennis verder uitbouwen en regionale visserijplannen vaststellen om de visserij terug te brengen tot duurzame niveaus. Als we nu niets ondernemen, dan verliezen we het enorme potentieel van deze bestanden voor de volgende generaties. Het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid biedt een kans die we moeten grijpen en ik zal dit bespreken met alle ministers voor Visserij in de lidstaten in het Middellandse Zeegebied".

Over de situatie in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan zei commissaris Damanaki het volgende: "Het herstel van de visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan is voor mij een bewijs dat het met de juiste regels mogelijk is een einde te maken aan de overbevissing. Als degelijk wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, de vangsten op het juiste niveau zijn vastgesteld en bovenal, als de vissers zich aansluiten bij de inspanningen om de bestanden te beschermen, dan ben ik ervan overtuigd dat we verdere verbeteringen zullen zien in de toekomst. Dat zijn de beginselen waarop het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid is gebaseerd".

Achtergrond

In haar jaarlijkse discussienota licht de Europese Commissie haar standpunten en plannen toe voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden - de hoogte van de totaal toegestane vangsten (total allowable catches, TAC’s), de quota en de visserijinspanning - voor 2015. Voorts verzoekt zij om de standpunten van de lidstaten, de visserijsector en de niet-gouvernementele organisaties in de regionale adviesraden alsook van geïnteresseerde burgers en organisaties door middel van een online openbare raadpleging.

Op basis hiervan zal de Commissie in het najaar concrete voorstellen voor de vangstmogelijkheden voor 2015 doen.

Dit is het eerste raadplegingsdocument inzake vangstmogelijkheden sinds de inwerkingtreding van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid op 1 januari 2014. De belangrijkste voornemens van de Commissie zijn om geleidelijk een einde te maken aan de overbevissing overeenkomstig de doelstelling van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid, om geleidelijk een einde te maken aan de teruggooi van ongewenste vis en om regionale belanghebbenden terug beslissingsbevoegdheid te geven.

De Commissie baseert zich sterk op het wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) en andere onafhankelijke organen.

Voor nadere informatie

Vragen en antwoorden over de vangstmogelijkheden in de EU voor 2015: MEMO/14/442

De mededeling is te vinden op: Link

Contactpersonen:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar