Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 26. jūnijā

Zivju krājumi Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā atjaunojas, bet Vidusjūras krājumus smagi skārusi pārzveja: Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem par zvejas iespējām 2015. gadā

Zivju krājumi Eiropas ziemeļos un rietumos atjaunojas, bet Vidusjūru joprojām skar nopietnas pārzvejas problēmas. Tas ir galvenais vēstījums, kuru vēlējās paust Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki šā gada ziņojumā par zivju krājumu stāvokli un zvejas kvotu noteikšanu nākamajam gadam. Ieinteresētās personas tagad var izteikt savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā, kas norisināsies tiešsaistē. Rudenī tad Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem par zvejas iespējām 2015. gadam.

Pirmo reizi Komisija varēja ņemt vērā zinātniskos atzinumus par krājumu stāvokli Vidusjūrā un Melnajā jūrā.

  • Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošajiem datiem par zivju krājumiem situācija Vidusjūrā ir bēdīga: vismaz 96 % Vidusjūras bentisko zivju krājumu ir skārusi pārmērīga nozveja, savukārt zivīm, kas dzīvo vidēja dziļuma ūdens slāņos, tādām kā sardīne un anšovi, šis skaitlis ir vismaz 71 %. Melnajā jūrā visi bentisko zivju krājumi un 33 % pelāģisko zivju krājumu ir pārzvejoti.

  • Ziņas tomēr ir labākas citos reģionos, piemēram, Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, ieskaitot Baltijas jūru un Ziemeļjūru, kur pārzveja ir samazinājusies no 86 % (30 krājumus bija skārusi pārmērīga nozveja no kopā 35 krājumiem, kuri tika novērtēti) 2009. gadā līdz 41 % (19 no 46 krājumiem) 2014. gadā.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki šajā sakarībā paziņoja: “Esmu ļoti noraizējusies par to, ka situācija Vidusjūrā tik ļoti pasliktinājusies. Zinātnieki ir novērtējuši daudz vairāk zivju krājumu šo pēdējo piecu gadu laikā, un viņu spriedums nav atsaucams: Vidusjūra lielā mērā ir pārzvejota. Es paredzu ilgstošu cīņu un smagu darbu. Mums ir jāuzkrāj zinātniskie dati un jāpieņem reģionālās zvejas plāni, lai panāktu, ka zvejas darbības atbilst ilgtspējīgiem līmeņiem. Ja nerīkosimies tagad, izniekosim to milzīgo potenciālu, ko šie resursi glabā nākamajām paaudzēm. Mums ir jāizmanto iespēja, ko piedāvā jaunā kopējā zivsaimniecības politika, un es apspriedīšu šo jautājumu ar visiem Vidusjūras reģiona dalībvalstu zivsaimniecības ministriem.”

Attiecībā uz situāciju Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā M. Damanaki izteicās šādi: “Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas zivju krājumu atjaunošanās man ir pierādījums tam, ka ir iespējams pielikt punktu pārzvejai, ja ir ieviesti atbilstīgi noteikumi. Ja mūsu rīcībā būs uzticami zinātniski dati, ja nozvejas apjomi tiks noteikti pienācīgā līmenī un ja zvejnieki iesaistīsies pieliktajos pūliņos, lai pasargātu krājumus, esmu pārliecināta, ka situācija nākotnē uzlabosies. Šie ir tie principi, kas ir reformētās kopējās zivsaimniecības politikas pamatā.”

Konteksts

Savā ikgadējā apspriešanas dokumentā Eiropas Komisija izklāsta savu viedokli un ieceres attiecībā uz zvejas iespēju noteikšanu 2015. gadam, aptverot kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN), kvotas un zvejas piepūli, un aicina dalībvalstis, zvejas nozari un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas reģionālās konsultatīvās padomēs, kā arī ieinteresētās personas un organizācijas paust viedokli, izmantojot tiešsaistē pieejamu sabiedrisko apspriešanu.

Uz šī pamata Komisija rudenī nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par zvejas iespējām 2015. gadam.

Šis ir pirmais zvejas iespējām veltītais apspriešanas dokuments kopš reformētās kopējās zivsaimniecības politikas stāšanās spēkā 2014. gada 1. janvārī. Komisija pamatā ir iecerējusi pakāpeniski izbeigt, pirmkārt, pārzveju saskaņā ar jaunās kopējās zivsaimniecības politikas mērķi un, otrkārt, praksi, kad nevēlamās zivis tiek izmestas atpakaļ jūrā, kā arī atjaunot lēmumu pieņemšanas pilnvaras ieinteresētajām personām reģionu līmenī.

Komisija lielā mērā ņem vērā zinātniskos ieteikumus, ko sniedz Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK), un citas neatkarīgas struktūras.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par zvejas iespējām 2015. gadā Eiropas Savienībā: MEMO/14/442

Paziņojums lasāms šajā adresē: Link

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Informatīvais dienests “Europe Direct”: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pasts


Side Bar