Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 26 d.

Žuvų ištekliai šiaurės rytų Atlante atsikuria, bet Viduržemio jūroje yra itin peržvejojami. Komisija pateikia 2015 m. žvejybos galimybių planus

Žuvų ištekliai Europos šiaurėje ir vakaruose atsikuria, tačiau Viduržemio jūroje tebėra rimtų peržvejojimo problemų. Tai pagrindinė žinia, kurią perduoda už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki šių metų žuvų išteklių būklės ataskaitoje ir Komisijai rengiantis nustatyti kitų metų žvejybos kvotas. Suinteresuotosios šalys dabar gali išsakyti nuomones apie dokumentą per internetines viešas konsultacijas, o rudenį Komisija pateiks pasiūlymus dėl 2015 m. žvejybos galimybių.

Komisija pirmą kartą galėjo atsižvelgti į mokslines rekomendacijas dėl išteklių būklės Viduržemio ir Juodojoje jūrose.

  • Viduržemio jūros žuvų išteklių duomenys rodo, kad padėtis niūri: peržvejojama 96 % arba daugiau Viduržemio jūros priedugnio žuvų ir 71 % arba daugiau vidutiniame gylyje gyvenančių išteklių, pavyzdžiui, sardinių ir ančiuvių. Juodojoje jūroje peržvejojami visi jos priedugnio žuvų ištekliai ir 33 % pelaginių žuvų išteklių.

  • Tačiau kitur yra pokyčių į gera. Pavyzdžiui, šiaurės rytų Atlanto regione, be kita ko, Baltijos ir Šiaurės jūrose, peržvejojimas sumažėjo nuo 86 % 2009 m. (buvo peržvejojama 30 iš 35 vertintų išteklių) iki 41 % 2014 m. (peržvejojama 19 iš 46 išteklių).

„Esu labai sunerimusi dėl blogos padėties Viduržemio jūroje, – sakė už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki. – Per pastaruosius penkerius metus mokslininkams įvertinus gerokai daugiau žuvų išteklių, tiesos neigti nebegalima: Viduržemio jūroje žvejojama pernelyg intensyviai. Ateityje regiu ilgą kovą ir sunkų darbą: turime kaupti mokslo žinias ir priimti regioninius žvejybos planus, kad žvejyba sumažėtų iki tvaraus lygio. Jei nesiimsime veiksmų dabar, ateities kartos neteks milžiniško šių išteklių potencialo. Privalome pasinaudoti naujos bendros žuvininkystės politikos suteikiama galimybe. Aptarsiu šį klausimą su visais Viduržemio jūros regiono valstybių narių žuvininkystės ministrais.“

Kalbėdama apie padėtį šiaurės rytų Atlante Komisijos narė M. Damanaki teigė: „Sėkmingas žuvų išteklių atsikūrimas šiaurės rytų Atlante yra įrodymas, kad taikant tinkamas taisykles galima padaryti galą peržvejojimui. Esu įsitikinusi, kad turint patikimų mokslo duomenų, nustačius tinkamą laimikio dydį ir, svarbiausia, žvejams prisidedant prie pastangų apsaugoti išteklius, ateityje padėtis toliau gerės. Šiais principais grindžiama reformuota bendra žuvininkystės politika.“

Pagrindiniai faktai

Metiniame konsultacijų dokumente Europos Komisija išdėsto savo nuomonę ir ketinimus nustatyti žvejybos galimybes – bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius, kvotas ir žvejybos pastangų lygius (šiemet – 2015 metams), ir prašo valstybių narių, žvejybos sektoriaus bei nevyriausybinių organizacijų regioninėse patariamosiose tarybose, suinteresuotų piliečių ir organizacijų pareikšti nuomones per viešas internetines konsultacijas.

Jomis remdamasi rudenį Komisija pateiks ryžtingus pasiūlymus dėl 2015 m. žvejybos galimybių.

Tai pirmas konsultacijų dėl žvejybos galimybių dokumentas nuo tada, kai 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo reformuota bendra žuvininkystės politika. Komisija visų pirma ketina palaipsniui sustabdyti peržvejojimą pagal užsibrėžtą naująjį bendros žuvininkystės politikos tikslą, palaipsniui išgyvendinti nepageidaujamų žuvų išmetimo į jūrą praktiką ir grąžinti sprendimų priėmimo galią regionų suinteresuotiesiems subjektams.

Komisijai labai svarbios mokslinės rekomendacijos, kurias teikia Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES), Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) bei kitos nepriklausomos įstaigos.

Daugiau informacijos

Klausimai apie 2015 m. ES žvejybos galimybes ir atsakymai į juos: MEMO/14/442

Komunikatas pateikiamas adresu nuoroda

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e. paštas


Side Bar