Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2014

Koillis-Atlantin kalakannat elpymässä, Välimeren alue kärsii vakavasta liikakalastuksesta – komissio esittelee suunnitelmia vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksiksi

Pohjois- ja Länsi-Euroopan kalakannat ovat elpymässä, mutta Välimerellä ongelmana on edelleen vakava liikakalastus. Tämä on meri- ja kalastusasioista vastaavan EU-komissaarin Maria Damanakin keskeinen viesti, jonka hän haluaa välittää kalakantojen tilaa koskevassa tämän vuoden kertomuksessa sekä komission asettaessa seuraavan vuoden kalastuskiintiöitä. Sidosryhmät voivat nyt ottaa kantaa asiakirjaan verkkopohjaisen julkisen kuulemisen kautta ennen kuin komissio ehdottaa syksyllä vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksia.

Komissio pystyi nyt ensimmäistä kertaa ottamaan huomioon tieteelliset lausunnot kantojen tilasta Välimerellä ja Mustallamerellä.

  • Välimeren kalakantojen tiedoista piirtyy synkkä kuva: vähintään 96:a prosenttia Välimeren pohjakaloista liikakalastetaan. Avomeren kalakantojen, kuten sardiinin ja sardellin, vastaava luku on vähintään 71 prosenttia. Mustanmeren kaikkia pohjakaloja liikakalastetaan, pelagisia kantoja 33 prosenttia.

  • Muualta kuuluu sitä vastoin hyviä uutisia: Koillis-Atlantilla, mihin Itämeri ja Pohjanmeri lukeutuvat, liikakalastus on laskenut 86 prosentista vuonna 2009 (35:stä arvioidusta kannasta 30 liikakalastettuja), 41 prosenttiin vuonna 2014 (19 kantaa 46:sta).

”Olen erittäin huolissani siitä, miten huonoksi tilanne on kehittynyt Välimerellä”, komissaari Damanaki toteaa. ”Tutkijat ovat arvioineet viiden viime vuoden aikana yhä useampia kalakantoja, ja nyt totuutta on katsottava silmiin: Välimeri on rankasti ylikalastettu. Edessä on pitkä taistelu ja ankaria ponnisteluja. On kerättävä lisää tieteellistä tietoa ja hyväksyttävä alueellisia kalastussuunnitelmia kalastuksen saattamiseksi kestävälle tasolle. Jos nyt ei toimita, tulevat sukupolvet menettävät näiden luonnonvarojen valtavan potentiaalin. Meidän on tartuttava uuden yhteisen kalastuspolitiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Aion keskustella tästä kokouksessa kaikkien kalastusasioista vastaavien Välimeren alueen jäsenvaltioiden ministerien kanssa”, komissaari painottaa.

Koillis-Atlantin tilanteesta komissaari toteaa seuraavaa: ”Koillis-Atlantin kalakantojen onnistunut elvyttäminen on todiste siitä, että oikeilla säännöillä liikakalastus on mahdollista saada loppumaan. Kun laadukasta tieteellistä tietoa on käytettävissä, kun saaliit on vahvistettu oikealle tasolle ja – mikä tärkeintä – kun kalastajat liittyvät mukaan ponnisteluihin kalakantojen suojelemiseksi, olen varma, että tulevaisuudessa nähdään lisää parannuksia. Näihin periaatteisiin uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka perustuu”, komissaari toteaa.

Taustaa

Euroopan komissio esittelee vuosittaisessa kuulemisasiakirjassa kalastusmahdollisuuksien – eli suurimpien sallittujen saaliiden, kiintiöiden ja pyyntiponnistusten tasojen – asettamista (nyt vuodeksi 2015) koskevia näkemyksiään ja aikeitaan. Komissio pyytää näkemyksiä jäsenvaltioilta, kalastuselinkeinolta ja alueellisissa neuvoa-antavissa toimikunnissa olevilta valtiosta riippumattomilta järjestöiltä samoin kuin asiasta kiinnostuneilta kansalaisilta ja järjestöiltä verkkopohjaisen julkisen kuulemisen kautta.

Komissio tekee kuulemisen perusteella syksyllä konkreettisia ehdotuksia kalastusmahdollisuuksista vuonna 2015.

Kyseessä on ensimmäinen kalastusmahdollisuuksia koskeva kuulemisasiakirja sen jälkeen, kun uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka tuli voimaan 1. tammikuuta 2014. Komission keskeiset tavoitteet ovat liikakalastuksen lopettaminen vaiheittain uuden yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteen mukaisesti, ei-toivottujen kalojen takaisin veteen poisheittämisen käytännön lopettaminen vaiheittain ja päätösvallan antaminen takaisin alueellisille toimijoille.

Komissio tukeutuu pitkälti kansainvälisen merentutkimusneuvoston, tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean ja muiden riippumattomien elinten tieteellisiin lausuntoihin.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: kalastusmahdollisuudet EU:ssa vuonna 2015: MEMO/14/442

Tiedonannon voi lukea täältä: Link

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar