Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2014

Ενώ τα ιχθυαποθέματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού αποκαθίστανται, παρατηρείται μεγάλη υπεραλίευση στη Μεσόγειο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2015

Τα ιχθυαποθέματα της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης αποκαθίστανται, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υπεραλίευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της επιτρόπου Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ Μαρίας Δαμανάκη στη φετινή έκθεση για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τον καθορισμό των αλιευτικών ποσοστώσεων του επόμενου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το έγγραφο αυτό, συμμετέχοντας σε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση, πριν από την υποβολή των οριστικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2015, η οποία έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επιστημονικές συμβουλές σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

  • Τα δεδομένα για τα ιχθυαποθέματα στη Μεσόγειο παρουσιάζουν μια ζοφερή εικόνα: το 96% ή παραπάνω των βυθόβιων ψαριών της Μεσογείου υπεραλιεύεται, ενώ για τα πελαγικά αποθέματα, όπως τα αποθέματα της σαρδέλας και του γαύρου, το ποσοστό αυτό είναι 71% ή περισσότερο. Στη Μαύρη Θάλασσα, όλα τα βυθόβια ψάρια καθώς και το 33% των πελαγικών αποθεμάτων υπεραλιεύονται.

  • Οι ειδήσεις όμως είναι καλές για άλλες θάλασσες, όπως για την περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, όπου η υπεραλίευση μειώθηκε από το 86% που ήταν το 2009 (υπεραλιεύονταν τα 30 από τα 35 αποθέματα που είχαν εξεταστεί) στο 41% το 2014 (19 από 46 αποθέματα).

«Με προβληματίζει ιδιαίτερα η επιδείνωση της κατάστασης στη Μεσόγειο», τόνισε η Μαρία Δαμανάκη, επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ. «Τώρα που διαθέτουμε τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που διενεργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, δεν μπορούμε πια να αρνούμαστε την πραγματικότητα: γίνεται μεγάλη υπεραλίευση στη Μεσόγειο. Μπροστά μας έχουμε έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο: πρέπει να ενισχύσουμε τις επιστημονικές ικανότητες και να εφαρμόσουμε περιφερειακά αλιευτικά σχέδια, ώστε να επανέλθουμε σε βιώσιμα επίπεδα αλιείας. Αν δεν δράσουμε τώρα, οι μελλοντικές γενιές θα στερηθούν τους πολύτιμους αυτούς πόρους. Η νέα κοινή αλιευτική πολιτική προσφέρει μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε και σκοπεύω να συζητήσω το θέμα αυτό με τους υπουργούς Αλιείας όλων των μεσογειακών κρατών μελών».

Όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, η επίτροπος Δαμανάκη δήλωσε: «Η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό αποδεικνύει ότι με τους σωστούς κανόνες είναι δυνατόν να βάλουμε τέλος στην υπεραλίευση. Όταν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία, όταν καθορίζονται τα κατάλληλα επίπεδα αλιευμάτων και, το σημαντικότερο, όταν οι αλιείς συμμετέχουν στις προσπάθειες προστασίας των ιχθυαποθεμάτων, είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να πετύχουμε και άλλες βελτιώσεις στο μέλλον. Αυτές είναι οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η νέα κοινή αλιευτική πολιτική.»

Ιστορικό

Στο ετήσιο έγγραφο διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέτει τις απόψεις και τις προθέσεις της για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων – τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας - για το 2015 και, μέσω διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης, ζητεί τις απόψεις των κρατών μελών, του αλιευτικού κλάδου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, καθώς και των ενδιαφερόμενων πολιτών και οργανισμών.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα υποβάλει το φθινόπωρο συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2015.

Πρόκειται για το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες μετά την έναρξη ισχύος της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή επιδιώκει κυρίως τη σταδιακή εξάλειψη της υπεραλίευσης, σύμφωνα με τον νέο στόχο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τη σταδιακή κατάργηση της απόρριψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων πάλι στο νερό και την ανάθεση της εξουσίας λήψης αποφάσεων σε περιφερειακούς φορείς.

Η Επιτροπή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επιστημονικές συμβουλές που παρέχουν το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (STECF) και άλλα ανεξάρτητα όργανα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2015 στην ΕΕ: MEMO/14/442

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη: Link

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar