Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2014 г.

Рибните запаси в североизточната част на Атлантическия океан се възстановяват, докато тези в Средиземно море са подложени на сериозен свръхулов: Комисията представя планове за възможностите за риболов през 2015 г.

Рибните запаси в Северна и Западна Европа се възстановяват, но в Средиземно море все още има сериозни проблеми с прекомерния улов. Това е основното послание на Мария Даманаки, европейския комисар по въпросите на морското дело и рибарството, в тазгодишния доклад за състоянието на рибните запаси и подготовката за определяне на квотите за риболов за следващите години. Заинтересованите лица могат да изразяват своите мнения по документа в рамките на онлайн обществена консултация, преди Комисията да направи своите предложения за възможностите за риболов за 2015 г. през есента.

За първи път Комисията може да използва научни становища за състоянието на запасите в Средиземно море и в Черно море.

  • Данните за рибните запаси в Средиземно море разкриват мрачна картина: 96% или повече от дънните видове риба в Средиземно море са подложени на прекомерен улов, а за видовете, обитаващи средните водни пластове, например сардина или хамсия, процентите са 71% или повече. В Черно море всички дънни видове и 33% от пелагичните видове са обект на прекомерен улов.

  • За други райони обаче има добри новини, например в североизточната част на Атлантическия океан, включително в Балтийско море и в Северно море, свръхуловът е намалял от 86% (30 от 35 оценени запаса са били подложени на прекомерен улов) през 2009 г. до 41% (19 от 46 запаса) през 2014 г.

„Много съм притеснена от лошото развитие на нещата в Средиземно море“, заяви европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки. „След като през последните пет години учените извършиха оценка на много повече рибни запаси, време е да спрем да отричаме факта, че Средиземно море е подложено на значителен свръхулов. Очакват ни дълга борба и усилена работа: трябва да съберем още научни данни и да приемем регионални планове за риболов, за да върнем риболова на устойчиви равнища. Ако не действаме сега, ще загубим огромния потенциал на тези ресурси за бъдещите поколения. Общата политика в областта на рибарството ни дава възможност, от която трябва да се възползваме, и аз ще обсъдя това с всички отговарящи за рибарството министри от държавите членки от Средиземноморието.“

По отношение на положението в североизточната част на Атлантическия океан комисар Даманаки каза: „За мен успешното възстановяване на рибни запаси в североизточната част на Атлантическия океан доказва, че при наличие на подходящи правила е възможно да се сложи край на прекомерния улов. Когато има качествени научни данни, когато се определят подходящи квоти и, най-важното, когато рибарите се присъединяват към усилията за опазване на запасите, тогава съм сигурна, че ще видим още подобрения занапред. Това са принципите, на които се основава реформираната политика в областта на рибарството“.

Контекст

В своя годишен документ за консултация Европейската комисия представя своите възгледи и намерения за определяне на възможностите за риболов — общ допустим улов (ОДУ), квоти и риболовно усилие — за 2015 г. Тя търси мнението на държавите членки, риболовната промишленост и неправителствени организации в рамките на регионалните консултативни съвети, както и на заинтересованите граждани и организации чрез онлайн обществена консултация.

На тази основа през есента Комисията ще представи своите конкретни предложения за възможностите за риболов през 2015 г.

Това е първата консултация за възможностите за риболов след влизането в сила на реформираната обща политика в областта на рибарството на 1 януари 2014 г. Съгласно новата обща политика основните цели на Комисията са постепенно да се премахнат прекомерният улов и практиката на изхвърляне на нежелания улов обратно в морето и отново да се дадат повече правомощия за вземане на решения на регионалните заинтересовани лица.

Комисията разчита много на научните становища, предоставяни от Международния съвет за изследване на морето (ICES), Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF) и други независими организации.

За повече информация

Въпроси и отговори относно възможностите за риболов в ЕС за 2015 г. MEMO/14/442

Съобщението можете да прочетете тук: Link

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar