Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2014

Miljö: 239 miljoner euro till projektförslag 2014

EU-kommissionen har inlett den första ansökningsomgången inom Life-programmet för att finansiera miljöprojekt. Life-delprogrammet för miljö kommer under 2014 att bidra med 238,86 miljoner euro för att utveckla och genomföra innovativa sätt att möta miljöproblem i Europa. Fokus ligger på bevarande av natur och biologisk mångfald, resurseffektivitet samt miljöstyrning och miljöinformation.

– Innovativa miljö- och naturvårdsprojekt i hela Europa kommer att få större resurser än någonsin tidigare, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Detta kommer att bidra till en hållbar tillväxt genom satsningar på resurseffektiv ekonomi, och det kommer att hjälpa medlemsstaterna och lokala myndigheter att genomföra planer och strategier på viktiga politikområden som natur, avfall, luft och vatten.

Delprogrammet ingår i EU:s Lifeprogram för 2014–2020 och ska anslå 2 592 miljoner euro till miljöprojekt under de närmaste sju åren. Det kommer också att stödja bättre styrning, spridning av information och ökad medvetenhet om miljöfrågor.

Intresserade organisationer uppmuntras att inleda förberedelserna så tidigt som möjligt och utveckla sina projektidéer, bilda partnerskap med relevanta intressenter och undersöka möjligheterna till kompletterande finansiellt stöd. För ”traditionella projekt” välkomnar kommissionen särskilt förslag som ligger i linje med de prioriterade områden som anges i det fleråriga arbetsprogrammet för Life 2014–2017.

Sista ansökningsdag för traditionella projekt är den 16 oktober 2014 och för integrerade projekt den 10 oktober 2014. Nästa ansökningsomgång inom Life kommer att inriktas på verksamhetsstöd till ideella organisationer som sysslar med klimat- och miljöfrågor på EU-nivå. Den kommer att inledas i höst.

Bakgrund

Life är ett av EU:s finansieringsprogram. Det har funnits sedan 1992 och har medfinansierat över 4 000 projekt. EU:s Lifeprogram för miljö och klimatpolitik 2014–2020 har indelats i två programperioder: 2014–2017 och 2018–2020.

Mer information

Information om ansökningsomgången

Flerårigt arbetsprogram för Life 2014–2017

Lifeprogrammets webbplats

Kontakt:

För pressen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

För allmänheten: Europa Direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar