Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. junija 2014

Okolje: za projektne predloge v letu 2014 na voljo 239 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE za financiranje projektov, namenjenih okolju. Podprogram za okolje v okviru programa LIFE bo v letu 2014 zagotovil 238,86 milijona evrov za razvoj in izvajanje inovativnih načinov za spopadanje z okoljskimi izzivi v Evropi, pri čemer bo v ospredju ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, učinkovita raba virov ter okoljsko upravljanje in obveščanje.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Inovativnim projektom za ohranjanje okolja in narave v Evropi bomo namenili največ sredstev doslej. To bo skupaj z naložbami v z viri gospodarno gospodarstvo prispevalo k trajnostni rasti, države članice in lokalni organi pa bodo tako lažje izvajali načrte in strategije na ključnih področjih politike, kot so narava, odpadki, zrak in voda.“

Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020, iz njega pa bo v naslednjih sedmih letih namenjenih 2 592 milijonov evrov za okolje. Podpiral bo tudi boljše upravljanje, razširjanje informacij in ozaveščenost o okoljskih vprašanjih.

Zainteresirane organizacije naj čim prej začnejo s pripravami, da oblikujejo projektne ideje in partnerstva z ustreznimi deležniki ter določijo višino dodatne finančne podpore. Pri „tradicionalnih projektih“ Komisija zlasti spodbuja predloge, ki so v skladu s prednostnimi projektnimi temami, določenimi v večletnem delovnem programu LIFE za obdobje 2014–2017.

Rok za oddajo vlog za tradicionalne projekte je 16. oktober 2014, za integrirane projekte pa 10. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj.

Ozadje

Program LIFE je program EU za financiranje, v okviru katerega je bilo od leta 1992 sofinanciranih že več kot 4 000 projektov. Program LIFE za okoljske in podnebne ukrepe za obdobje 2014–2020 je razdeljen v dve programski obdobji, in sicer 2014–2017 in 2018–2020.

Več informacij

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov

Večletni delovni program LIFE za obdobje 2014–2017

Domača stran programa LIFE

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar