Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júna 2014

Životné prostredie: v roku 2014 je pre návrhy projektov k dispozícii 239 miliónov EUR

Európska komisia dnes vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE na financovanie projektov zameraných na oblasť klímy. V roku 2014 sa prostredníctvom podprogramu LIFE pre životné prostredie poskytne na rozvoj a realizáciu inovačných spôsobov riešenia environmentálnych problémov v Európe so zameraním na zachovanie prírody a biodiverzity, efektívne využívanie zdrojov a správu a informovanie v oblasti životného prostredia 238,86 miliónov EUR.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Inovačné projekty v oblasti životného prostredia a ochrany prírody v Európe dostanú vyššiu finančnú podporu než kedykoľvek predtým. To pomôže dosiahnuť udržateľný rast prostredníctvom investícií do hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje a pomôže členským štátom a miestnym orgánom pri realizácii plánov a stratégií v kľúčových oblastiach politiky, ako sú príroda, odpad, ovzdušie a voda.

Podprogram je súčasťou programu EÚ LIFE na roky 2014 – 2020 a počas nasledujúcich siedmich rokov sa jeho prostredníctvom poskytne na činnosti súvisiace so životným prostredím 2 592 miliónov EUR. Podporí sa ním aj lepšie riadenie, šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o záležitostiach životného prostredia.

Organizácie, ktoré majú záujem, sa týmto vyzývajú, aby čo najskôr začali prípravy, a to formou vypracovania projektových nápadov, uzatvárania partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami a identifikácie doplňujúcej finančnej podpory. V prípade „tradičných projektov“ Komisia osobitne víta návrhy projektov v súlade s prioritnými témami stanovenými vo viacročnom pracovnom programe LIFE na roky 2014 – 2017.

Termín na predkladanie žiadostí v prípade tradičných projektov je 16. október 2014, zatiaľ čo v prípade integrovaných projektov bol stanovený na 10. októbra 2014. Nová výzva na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE bude zameraná na prevádzkové granty pre neziskové organizácie, ktoré pôsobia na európskej úrovni v oblasti klímy a životného prostredia, a spustí sa na jeseň tohto roku.

Súvislosti

LIFE je program financovania EÚ, ktorý sa realizuje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 000 projektov. Program LIFE pre životné prostredie a klímu na roky 2014 – 2020 je rozdelený do dvoch programových období: 2014 – 2017 a 2018 – 2020.

Ďalšie informácie

Podrobnosti o výzve na predkladanie návrhov

Viacročný pracovný program LIFE na roky 2014 – 2017

Internetová stránka programu LIFE

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Andreja Skerl (+32 2 295 1445)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo emailom


Side Bar