Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 iunie 2014

Mediu: 239 de milioane EUR sunt disponibile în 2014 pentru propuneri de proiecte

Comisia Europeană a lansat, în cadrul programului de finanțare LIFE, prima cerere de propuneri pentru proiecte de mediu. În 2014, subprogramul LIFE pentru mediu va oferi 238,86 milioane EUR pentru dezvoltarea și implementarea unor soluții inovatoare care să răspundă provocărilor de mediu din întreaga Europă, acordând o atenție specială conservării naturii și biodiversității, eficienței resurselor, precum și guvernanței și informării în domeniul mediului.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Proiectele inovatoare din domeniul mediului și al conservării naturii în întreaga Europă vor beneficia de mai multe fonduri ca niciodată. Acest lucru va contribui la realizarea unui creșteri durabile prin investiții într-o economie care utilizează eficient resursele și va ajuta statele membre și autoritățile locale să pună în aplicare planuri și strategii în domenii politice cheie, cum ar fi natura, deșeurile, aerul și apa.”

Subprogramul menționat, care face parte din programul LIFE 2014-2020 al UE, va pune la dispoziție, în următorii șapte ani, suma de 2 592 de milioane EUR pentru acțiuni legate de mediu. Acesta va sprijini, de asemenea, o mai bună guvernanță, diseminarea informațiilor și sensibilizarea cu privire la chestiunile de mediu.

Organizațiile interesate sunt încurajate să înceapă acțiunile de pregătire cât mai curând posibil, prin dezvoltarea ideilor lor de proiecte, prin formarea de parteneriate cu părțile interesate relevante și prin identificarea sprijinului financiar complementar. Pentru „proiectele tradiționale”, Comisia salută, în special, propunerile care se înscriu în lista de proiecte prioritare indicate în programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014­2017.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru proiectele tradiționale este 16 octombrie 2014, iar pentru proiectele integrate, 10 octombrie 2014. Următoarea cerere de propuneri pentru programul LIFE, care va fi lansată în această toamnă, va viza acordarea de granturi de funcționare organizațiilor non-profit active la nivel european în domeniul mediului și al politicilor climatice.

Context

LIFE este un program de finanțare al UE, lansat în 1992, prin intermediul căruia au fost cofinanțate peste 4 000 de proiecte. Programul LIFE pentru mediu și politici climatice 2014-2020 al UE acoperă două perioade de programare: 2014-2017 și 2018-2020.

Informații suplimentare

Detalii privind cererea de propuneri

Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017

Site-ul programului LIFE

Contact:

Pentru presă:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pentru public: Europe Direct, prin telefon (00 800 6 7 8 9 10 11) sau prin e-mail


Side Bar