Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 czerwca 2014 r.

Ochrona środowiska: blisko 239 mln na najlepsze projekty 2014 roku

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego programu finansowania projektów poświęconych działaniom na rzecz ochrony środowiska. Podprogram działań na rzecz środowiska w ramach LIFE dysponuje w 2014 r. budżetem w wysokości 238,86 mln euro na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych sposobów reagowania na wyzwania związane z ochroną środowiska w całej Europie; koncentruje się na ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, efektywnej gospodarce zasobami, a także zarządzaniu i informacji w zakresie środowiska.

Jak podkreśla europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik: „Nowatorskie projekty w sferze środowiska naturalnego i ochrony przyrody mogą ubiegać się o najwyższą jak dotąd pulę funduszy. Staramy się osiągnąć w ten sposób zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w gospodarkę zasobooszczędną, wspierając państwa członkowskie i władze lokalne we wdrażaniu planów i strategii w kluczowych dziedzinach polityki dotyczących przyrody, gospodarki odpadami, powietrza i wody.”

Podprogram jest częścią unijnego programu LIFE na lata 2014–2020; w ciągu najbliższych siedmiu lat pozwoli on na sfinansowanie działań w dziedzinie środowiska naturalnego kwotą 2 592 mln euro. Komisja będzie jednocześnie wspierała lepsze zarządzanie, rozpowszechnianie informacji i pogłębianie świadomości społecznej w sprawach związanych ze środowiskiem.

Zainteresowanych zachęcamy do jak najwcześniejszego rozpoczęcia przygotowań, opracowywania koncepcji projektów, dobierania najlepszych kandydatów do zawierania partnerstw i poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. W odniesieniu do „projektów tradycyjnych”, Komisja ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje wnioski wpisujące się w priorytety tematyczne określone w wieloletnim programie prac LIFE na lata 2014-2017.

Termin składania wniosków dla tradycyjnych projektów upływa 16 października 2014 r., natomiast w przypadku projektów zintegrowanych został wyznaczony na 10 października 2014 r. Już na jesieni ogłoszone zostanie kolejne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE, a jego celem będzie przyznanie dotacji operacyjnych dla organizacji non-profit działających na rzecz klimatu i ochrony środowiska na szczeblu europejskim.

Kontekst

Unijny program finansowania LIFE działa od 1992 r. W jego ramach współfinansowano już ponad 4 tys. projektów! Program działań UE na rzecz środowiska i klimatu LIFE na lata 2014–2020 jest podzielony na dwa okresy programowania: w latach 2014–2017 i 2018–2020.

Dodatkowe informacje

Szczegóły na temat zaproszenia do składania wniosków

WIELOLETNI PROGRAM PRAC PROGRAMU LIFE NA LATA 2014–2017

Strona internetowa LIFE

Kontakty:

Dla prasy:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct – pod nr tel. 00  800 6  7  8  9  10  11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar