Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 25. jūnijā

Vides projektu priekšlikumiem 2014. gadā pieejami 239 miljoni eiro

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus videi veltītiem projektiem saskaņā ar LIFE finansēšanas programmu. LIFE vides apakšprogramma 2014. gadā vides pasākumiem nodrošinās finansējumu 238,86 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts, lai izstrādātu un īstenotu novatoriskus risinājumus vides problēmām visā Eiropā, koncentrējoties uz dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, resursu izmantošanas efektivitāti un vides pārvaldību un informāciju.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Novatoriski vides un dabas aizsardzības projekti Eiropā saņems vairāk finansējuma nekā jebkad agrāk. Tas palīdzēs panākt ilgtspējīgu izaugsmi, pateicoties ieguldījumiem resursu izmantošanas ziņā efektīvā ekonomikā, un palīdzēs dalībvalstīm un vietējām iestādēm īstenot plānus un stratēģijas tādās svarīgās politikas jomās kā daba atkritumi, gaiss un ūdens.”

Šī apakšprogramma ir daļa no ES programmas LIFE 2014.–2020. gadam, un no tās nākamo septiņu gadu laikā vides pasākumiem tiks atvēlēti 2592 miljoni eiro. Tā arī atbalstīs labāku pārvaldību, informācijas izplatīšanu un izpratnes veicināšanu par vides jautājumiem.

Ieinteresētās organizācijas ir aicinātas pēc iespējas drīzāk veikt sagatavošanas pasākumus: izstrādāt projekta ieceri, veidot partnerības ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un apzināt iespējas iegūt papildu finansiālo atbalstu. Attiecībā uz “tradicionāliem projektiem” Komisija īpaši atzinīgi vērtē priekšlikumus saskaņā ar prioritāro projektu tematiem, kas noteikti LIFE daudzgadu darba programmā 2014.–2017. gadam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš "tradicionālajiem projektiem" ir 2014. gada 16. oktobris, bet integrētajiem projektiem termiņš ir 2014. gada 10. oktobris. Nākamajā LIFE priekšlikumu konkursā piedāvās darbības dotācijas bezpeļņas organizācijām, kas Eiropas līmenī nodarbojas ar klimata un vides jautājumiem. Šo konkursu izsludinās šoruden.

Pamatinformācija

LIFE ir ES finansēšanas programma, kas darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 4000 projektu. ES vides un klimata pasākumu programma LIFE 2014.–2020. gadam ir iedalīta divos plānošanas periodos — 2014.–2017. gads un 2018.–2020. gads.

Plašāka informācija

Sīkāk par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus

LIFE daudzgadu darba programma 2014.–2017. gadam

Tīmekļa vietne par LIFE

Kontaktpersonas:

Presei:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar