Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 25. kesäkuuta 2014

Ympäristö: Hanke-ehdotuksille 239 miljoonaa euroa vuonna 2014

Euroopan komissio käynnisti tänään ensimmäisen ehdotuspyynnön Life-rahoitusohjelman ympäristö-alaohjelmassa. Ympäristö-alaohjelmasta myönnetään 238,86 miljoonaa euroa vuonna 2014 hankkeisiin, joiden avulla kehitetään ja toteutetaan innovatiivisia tapoja vastata Euroopan laajuisiin ympäristöhaasteisiin. Toimissa keskitytään erityisesti luonnon ja biodiversiteetin suojeluun, resurssitehokkuuteen sekä ympäristöhallintoon ja ‑tiedotukseen.

Ympäristökomissaari Janez Potočnikin mukaan eri puolella Eurooppaa toteutettaville innovatiivisille ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeille myönnetään enemmän rahoitusta kuin koskaan. "Tämän rahoituksen avulla voidaan saavuttaa kestävää kasvua investoimalla resurssitehokkaaseen talouteen ja auttaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia toteuttamaan suunnitelmia ja strategioita keskeisillä politiikan alueilla, joita ovat mm. luonto, jätteet, ilma ja vesi", Potočnik totesi.

Alaohjelma on osa Life-ohjelmaa vuosiksi 2014–2020, ja siitä myönnetään 2 592 miljoonaa euroa ympäristötoimiin seuraavan seitsemän vuoden aikana. Sillä myös tuetaan parempaa hallintoa, tiedon levitystä ja tietoisuuden parantamista ympäristöasioissa.

Asiasta kiinnostuneita organisaatioita kehotetaan ryhtymään valmistelutoimiin mahdollisimman pian kehittämällä hankeideoita, muodostamalla yhteistyökumppanuuksia alan toimijoiden kanssa ja etsimällä täydentävää rahoitusta. "Perinteisten hankkeiden" osalta komissio toivoo erityisesti ehdotuksia, jotka vastaavat Life-ohjelman monivuotisessa työohjelmassa (2014–2017) esitettyjä painopistealueita.

Perinteisiä hankkeita koskevien hankkeiden määräaika on 16. lokakuuta 2014 ja integroitujen hankkeiden 10. lokakuuta 2014. Seuraava Life-ehdotuspyyntö koskee toiminta-avustuksia voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka käsittelevät ilmasto- ja ympäristöasioita Euroopan tasolla, ja se käynnistetään ensi syksynä.

Tausta

Life on EU:n rahoitusohjelma, joka käynnistyi vuonna 1992 ja josta on yhteisrahoitettu yli 4 000 hanketta. EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelma vuosille 2014–2020 jakautuu kahteen ohjelmakauteen: 2014-2017 ja 2018-2020.

Lisätietoja

Ehdotuspyyntöä koskevat tiedot

Life-ohjelman monivuotinen työohjelma vuosille 2014–2017

LIFE–kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar