Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuni 2014

Keskkond: 2014. aastal on projektide teostamiseks ette nähtud 239 miljonit eurot

Euroopa Komisjon kuulutas rahastamisprogrammi LIFE raames välja esimese keskkonnateemaliste projektide konkursi. Programmi LIFE keskkonna allprogrammi kaudu antakse 2014. aastal 238,86 miljonit eurot projektidele, millega arendatakse ja rakendatakse uuenduslikke lahendusi Euroopa keskkonnaprobleemidele, eeskätt looduse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, tõhusama ressursikasutuse ning keskkonnajuhtimise ja -teabe valdkonnas.

Euroopa keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Innovaatilistele Euroopa keskkonna ja looduse säilitamise projektidele antakse rohkem vahendeid kui kunagi varem. Ressursitõhusasse majandusse investeerimise kaudu aitavad need vahendid saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu, samuti saavad liikmesriigid ja kohalikud asutused rakendada plaane ja strateegiat sellistes elutähtsates poliitikavaldkondades nagu loodus, jäätmed, õhk ja vesi.

Nimetatud allprogramm on ELi programmi LIFE 2014–2020 osa ja järgmise seitsme aasta jooksul suunatakse selle kaudu keskkonna vajadustele 2592 miljonit eurot. Sellega toetatakse ka paremat juhtimist, keskkonnaalase teabe levitamist ja teadlikkuse tõstmist.

Huvitatud organisatsioone kutsutakse üles alustama ettevalmistustega võimalikult vara, kujundama oma projektiideed, looma partnerlusi asjaomaste sidusrühmadega ning tegema kindlaks täiendava rahastamise allikad. Traditsiooniliste projektide puhul on komisjon eriti rõõmus ettepanekute üle, mis on kooskõlas programmi LIFE mitmeaastases tööprogrammis aastateks 2014–2017 esitatud prioriteetsete projektiteemadega.

Traditsiooniliste projektide puhul on taotluste esitamise tähtaeg 16. oktoober 2014; integreeritud projektidega seotud taotlused tuleb esitada 10. oktoobriks 2014. Programmi LIFE järgmine konkursikutse algatatakse käesoleva aasta sügisel; selle eesmärk on kliima- ja keskkonnaprobleemidega tegelevatele Euroopa tasandi mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmine.

Taustteave

LIFE on ELi rahastamisprogramm, mis on toiminud alates 1992. aastast ja mille raames on kaasrahastatud enam kui 4000 projekti. ELi programm LIFE keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas ajavahemikuks 2014–2020 on jagatud kahte programmitöö perioodi: 2014–2017 ja 2018–2020.

Lisateave

Teave projektikonkursi kohta

Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2014–2017

LIFE kodulehekülg

Kontaktisikud:

Ajakirjanikele:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Üldsusele: Europe Direct telefonil 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar