Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juni 2014

Miljø: 239 mio. euro til projekter i 2014

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort den første indkaldelse af forslag som led i støtteprogrammet LIFE for projekter på miljøområdet. LIFE's delprogram for miljø vil give 238,86 mio. euro i 2014 til at udvikle og indføre innovative metoder til at reagere på miljømæssige udfordringer i hele Europa, med fokus på naturbevarelse og biodiversitet, ressourceeffektivitet og miljøforvaltning og -information.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtalte følgende: "Innovative miljø- og naturbeskyttelsesprojekter i hele Europa vil få flere penge end nogensinde før. Det vil bidrage til bæredygtig vækst gennem investering i en ressourceeffektiv økonomi og hjælpe medlemslandene og de lokale myndigheder med at gennemføre planer og strategier på vigtige politikområder som natur, affald, luft og vand."

Delprogrammet indgår i EU's LIFE-program for 2014-2020 og stiller 2 592 mio. euro til rådighed for klimaindsatsen i løbet af de næste syv år. Det vil også støtte bedre forvaltning, formidling af information og bevidstgørelse om miljøspørgsmål.

Interesserede organisationer opfordres til hurtigst muligt at indlede forberedelserne og udvikle projektidéer, danne partnerskaber med relevante interessenter og finde supplerende finansiel støtte. For "traditionelle projekter" er Kommissionen især interesseret i forslag inden for de højt prioriterede projektemner i LIFE's flerårige arbejdsprogram for 2014-2017.

Fristen for ansøgninger til traditionelle projekter er den 16. oktober 2014, mens den for integrerede projekter er fastsat til den 10. oktober 2014. Næste indkaldelse af LIFE-forslag offentliggøres i efteråret og vil fokusere på driftstilskud til nonprofitorganisationer, der er aktive på europæisk plan på klima- og miljøområdet.

Baggrund

LIFE er et EU-støtteprogram, som har kørt siden 1992 og har medfinansieret mere end 4 000 projekter. EU's LIFE-program for miljø- og klimaindsatsen 2014-2020 er opdelt i to programmeringsperioder: 2014-2017 og 2018-2020.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om indkaldelsen af forslag

LIFE's flerårige arbejdsprogram for 2014-2017

LIFE's hjemmeside

Kontaktoplysninger:

Pressehenvendelser:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar