Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. června 2014

239 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí

Evropská komise vydala první výzvu k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, poskytujícího financování na projekty týkající se životního prostředí. Jeden z jeho dílčích programů v roce 2014 poskytne 238,86 milionu eur na projekty rozvoje a realizace inovativních způsobů řešení ekologických problémů v Evropě zaměřující se na ochranu přírody a biologickou rozmanitost, účinné využívání zdrojů a na správu a informování v oblasti životního prostředí.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Inovativní projekty v oblasti životního prostředí a ochrany přírody v Evropě získají více prostředků než kdy předtím. Investice do ekonomiky účinně využívající zdroje tak pomohou dosáhnout udržitelného růstu. Členské státy a místní samosprávy budou moci realizovat plány a strategie v klíčových oblastech přírody, odpadů, ovzduší a vody.“

Uvedený dílčí program je součástí unijního programu LIFE na období 2014–2020. Během příštích sedmi let z něj bude na životní prostředí vynaloženo 2,59 miliardy eur. Podpoří rovněž lepší správu, šíření informací a zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí.

Organizace, které chtějí nějaký projekt předložit, by měly co nejdříve začít s přípravami, tedy rozpracovat projektové náměty, vytvořit partnerství s příslušnými subjekty a hledat doplňkovou finanční podporu. Pokud jde o „tradiční projekty“, Komise obzvláště vítá návrhy odpovídající tématům prioritních projektů stanoveným ve víceletém pracovním programu LIFE na období 2014–2017.

Lhůta pro podávání žádostí pro tradiční projekty je 16. října 2014; pro integrované projekty už 10. října 2014. Příští výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, která bude vydána na podzim, se zaměří na granty na provozní náklady pro neziskové organizace působící v oblasti klimatu a životního prostředí na evropské úrovni.

Souvislosti

LIFE je finanční program EU, který běží již od roku 1992 a z něhož bylo spolufinancováno přes 4 000 projektů. Program LIFE na období 2014–2020 je rozdělen do dvou etap: 2014–2017 a 2018–2020.

Další informace

Podrobnosti o výzvě k předkládání návrhů

Víceletý pracovní program LIFE na období 2014–2017

Internetové stránky programu LIFE

Kontaktní osoby:

Pro média:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar