Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. junija 2014

Okolje: Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016

Našemu glavnemu mestu Ljubljani je pripadel naslov zelene prestolnice Evrope leta 2016. Nagrado je danes popoldne na slovesnosti v Københavnu, zeleni prestolnici Evrope leta 2014, podelil evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Ljubljana je priznanje prejela za dvig okoljske ozaveščenosti med prebivalci, za strategijo trajnostnega razvoja „Vizija Ljubljane 2025“, izvajanje vrste zelenih ukrepov v mestu v zadnjem desetletju in izjemno razvito prometno omrežje.

Evropski komisar Janez Potočnik je dejal: „V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko Ljubljani podelim nagrado za zeleno prestolnico Evrope leta 2016. Kot prebivalec Ljubljane sem izjemno ponosen in ji čestitam za vse dosežke na področju okolja. Veselim se njenega leta zelene prestolnice Evrope 2016. Vsa mesta v ožjem izboru za to nagrado so prikazala dragocene primere iz vsakdanjega življenja, kako je mogoče uspešno združiti spoštovanje okolja, odlično kakovost življenja in gospodarsko rast.“

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope se podeljuje vsako leto ter spodbuja in nagrajuje prizadevanja mest za izboljšanje mestnega okolja. Prejme jo evropsko mesto, ki je prepričljivo dokazalo, da dosega visoke okoljske standarde ter je zavezano velikopoteznim ciljem za izboljšanje okolja v prihodnosti in trajnostni razvoj.

Žirijo je navdušilo izvajanje strategije trajnostnega razvoja Ljubljane („Vizija Ljubljane 2025“), ki temelji na celostnem pristopu k ravnanju z okoljem. Program varstva okolja, načrt trajnostne mobilnosti, akcijski načrt za trajnostno energijo in strategija elektromobilnosti prispevajo k celostni viziji mesta. Ljubljana je dosegla pomemben napredek na področju zelenih javnih naročil, ki se uporabljajo pri 70 % vseh nakupov mestne občine.

Prevoz v Ljubljani se je v zadnjem desetletju izrazito spremenil. V mestu, v katerem so vse bolj začeli prevladovati avtomobili, je zdaj vse večji poudarek na okolju prijaznih alternativah. Leta 2013 je Ljubljana spremenila prometno ureditev v mestu, da bi omejila motoriziran promet in dala prednost pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu. Povečuje se delež kolesarjev, saj je bilo od uvedbe sistema izposoje koles BicikeLJ leta 2011 zabeleženih več kot 1,6 milijona izposoj. Tudi prihodnji prometni načrti v Ljubljani so obetavni. Leta 2012 si je mesto zadalo cilj, da bo do leta 2020 tretjina poti v mestu opravljena z javnim prevozom, tretjina z nemotorizirano obliko prometa in tretjina z osebnim vozilom.

Ozadje

Za naslov zelene prestolnice Evrope 2016 se je potegovalo 12 mest. Kandidate je ocenjevala mednarodna žirija, sestavljena iz 12 strokovnjakov, pet mest pa se je uvrstilo v ožji izbor – Essen, Ljubljana, Nijmegen, Oslo in Umeå. Predstavniki mest v ožjem izboru so bili povabljeni na razgovor z žirijo, ki so jo sestavljali člani Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropske agencije za okolje, Lokalnih oblasti za trajnostni razvoj (ICLEI), konvencije županov in Evropskega urada za okolje.

Navsezadnje je namen nagrade za zeleno prestolnico Evrope narediti mesta prijetnejša za življenje in delo. Nagrado prejme evropsko mesto, ki dosega visoke okoljske standarde, je zavezano velikopoteznim ciljem za izboljšanje okolja v prihodnosti in trajnostni razvoj, hkrati pa je vzgled drugim mestom.

Mesta, ki se potegujejo za nagrado zelene prestolnice Evrope, se ocenjujejo na 12 področjih: prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic, lokalni prevoz, zelena mestna območja s trajnostno rabo zemljišč, naravna in biotska raznovrstnost, kakovost zraka, obremenitev okolja s hrupom, ustvarjanje odpadkov in ravnanje z njimi, gospodarjenje z vodnimi viri, čiščenje odpadnih voda, ekoinovacije in trajnostno zaposlovanje, energetska učinkovitost ter integrirano okoljsko upravljanje.

Nagrada za zeleno prestolnico Evrope je bila zasnovana leta 2006 na pobudo nekdanjega župana estonskega Talina Jürija Ratasa, da bi spodbujali in nagrajevali prizadevanja mest, jih skušali zavezati k nadaljnjim ukrepom ter predstavili in spodbudili izmenjavo dobrih praks med evropskimi mesti. Od leta 2010 do 2016 je bilo nagrajenih sedem mest, in sicer Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, København, Bristol in zdaj Ljubljana.

Več informacij:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital ali pošljite tvit na @EU­­_GreenCapital

Skupina LinkedIn: Nagrada za zeleno prestolnico Evrope:

https://www.linkedin.com/groups/European-Green-Capital-Award-7470871/about

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar