Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juni 2014

Köper du läkemedel på nätet? Nu inför kommissionen en logotyp för att skydda konsumenterna

Fler och fler i EU köper läkemedel på nätet, men hur ska man kunna veta att nätapoteket är äkta och säkert? Idag antar kommissionen en genomförandeförordning i anslutning till direktiv 2011/62/EU om förfalskade läkemedel där det anges hur en gemensam logotyp för nätapotek ska se ut och hur man kan kontrollera att den är äkta. Logotypen kommer att vara i fullt bruk under andra halvåret 2015.

– Konsumenter som köper läkemedel på nätet måste vara medvetna om att läkemedlen kan vara förfalskade, om de inte handlar från lagliga läkemedelsleverantörer, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg. Förfalskade läkemedel kan vara verkningslösa, skadliga eller rentav livsfarliga. Därför har kommissionen fastställt en gemensam logotyp för nätapotek för att konsumenterna ska kunna känna sig säkra.

Hur ser logotypen ut?

Den här logotypen ska finnas på nätapotekets webbplats. I rektangeln i mitten till vänster ska man se flaggan för det EU-land där nätapoteket är etablerat, och texten ska vara översatt till det landets officiella språk. Men hur fungerar det?

Börja med att titta efter logotypen på den webbplats där du tänker köpa läkemedel och klicka på den. Då ska du komma till den nationella tillsynsmyndighetens webbplats, där du hittar alla de nätapotek och andra nätförsäljare som bedriver laglig försäljning. Kontrollera att apoteket finns med där innan du handlar. Om det inte finns där ska du inte handla från den webbplatsen. Välj i stället en av de lagliga läkemedelsförsäljare som finns på den nationella tillsynsmyndighetens webbplats.

När börjar logotypen användas?

Förordningen bör träda i kraft inom fyra till sex veckor, och därefter har EU-länderna ett år på sig att förbereda sig för att tillämpa den. Europeiska kommissionen tillhandahåller ett kommunikationsverktyg som de nationella myndigheterna kan använda för de informationskampanjer som måste genomföras enligt direktivet om förfalskade läkemedel.

Verktygslådan och mer information om förfalskade läkemedel finns på

http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

EU-kommissionär Tonio Borgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Följ oss på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar