Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 24. lipnja 2014.

Kupnja lijekova na internetu? Komisija uvodi logo za sigurnost potrošača

Sve više europskih građana kupuje lijekove na internetu. Kako se, uzimajući to u obzir, može zajamčiti vjerodostojnost i sigurnost internetskih ljekarna? Komisija je danas na temelju Direktive o krivotvorenim lijekovima (2011/62/EU) donijela provedbenu uredbu kojom se određuju dizajn zajedničkog loga internetskih ljekarna i tehnički zahtjevi kojima se osigurava njihova vjerodostojnost. Logo će u potpunosti biti dostupan u drugoj polovini 2015.

Tonio Borg, europski povjerenik za zdravlje, izjavio je sljedeće: „Kad kupuju lijekove na internetu, potrošači koji ne kupuju lijekove od zakonitih internetskih dobavljača moraju biti svjesni rizika od kupnje krivotvorenih lijekova. Krivotvoreni lijekovi mogu biti neučinkoviti, štetni, čak i smrtonosni. Komisija je izradila zajednički logo za internetske ljekarne kako bi zajamčila sigurnost potrošača.”

Kako logo izgleda?

Ovo je logo na koji morate obratiti pozornost u internetskim ljekarnama. U sredini lijeve strane pravokutnika bit će zastava države EU-a u kojoj internetska ljekarna ima poslovni nastan, a tekst će biti preveden na službeni jezik (ili službene jezike) te države. Kako logo funkcionira?

Kad razmišljate o kupnji lijekova na određenim internetskim stranicama, najprije ondje potražite logo i kliknite na njega. To bi vas trebalo odvesti na internetske stranice nacionalnog regulatornog tijela, gdje su popisane sve zakonite internetske ljekarne i drugi ovlašteni prodavači lijekova. Provjerite je li ljekarna na popisu. Ako jest, nastavite s kupnjom. Ako ljekarna nije na popisu, ne kupujte na tim internetskim stranicama, nego odaberite nekog od zakonitih prodavača lijekova koji su na popisu vašeg nacionalnog regulatornog tijela.

Kad će se logo početi pojavljivati?

Uredba bi trebala stupiti na snagu u sljedećih četiri do šest tjedana. Države članice imaju rok od jedne godine da se pripreme za njegovu primjenu. Europska komisija stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima komunikacijski paket kojim pridonosi pripremi nacionalnih kampanja za osvješćivanje, koje se moraju provesti prema Direktivi o krivotvorenim lijekovima.

Komunikacijski paket i ostale informacije o krivotvorenim lijekovima dostupni su ovdje:

http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Web-mjesto povjerenika Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Osobe za kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar