Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. kesäkuuta 2014

Ostatko lääkkeitä internetistä? Komissio ottaa käyttöön kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi tarkoitetun tunnuksen

Eurooppalaiset ostavat lääkkeitä internetin kautta kasvavassa määrin, mutta miten voidaan varmistaa, että verkossa toimiva apteekki on luotettava ja turvallinen? Komissio on hyväksynyt tänään väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin (2011/62/EU) mukaisen täytäntöönpanoasetuksen, jossa vahvistetaan verkkoapteekkien yhteisen tunnuksen malli sekä tunnuksen tekniset vaatimukset sen aitouden varmistamiseksi. Tunnus on kattavasti käytössä vuoden 2015 jälkipuoliskolla.

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg totesi: ”Internetistä lääkkeitä ostaessaan kuluttajien on oltava tietoisia siitä, että elleivät he osta lääkkeitä laillisesti toimivilta lääkkeiden verkkokauppiailta, vaarana on, että lääkkeet ovat väärennettyjä. Väärennetyt lääkkeet voivat olla tehottomia, haitallisia tai jopa hengenvaarallisia. Komissio on luonut verkkoapteekeille yhteisen tunnuksen kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi.”

Miltä tunnus näyttää?

Tunnus on syytä etsiä verkkoapteekin kotisivulta. Tunnuksen vasemmassa laidassa, korkeussuunnassa keskellä, olevaan suorakulmioon tulee sen EU-maan lippu, johon verkkoapteekki on sijoittautunut, ja tunnuksen teksti käännetään kyseisen maan viralliselle kielelle/virallisille kielille. Entä miten tunnus sitten toimii?

Ensin tunnus etsitään siltä verkkosivustolta, jolta lääkkeet aiotaan ostaa, ja tunnusta klikataan. Klikkaus vie asiakkaan kansallisen sääntelyviranomaisen verkkosivustolle, jossa ovat lueteltuina kaikki laillisesti toimivat verkkoapteekit ja muut laillisesti hyväksytyt lääkkeiden jälleenmyyjät. Luettelosta tarkistetaan, että apteekki esiintyy siinä, minkä jälkeen ostosten tekoa voi jatkaa normaalisti. Jos apteekkia ei kuitenkaan mainita luettelossa, lääkkeitä ei pidä ostaa kyseiseltä verkkosivustolta, vaan sen sijaan valitaan jokin toinen, kansallisen sääntelyviranomaisen verkkosivulla mainittu laillinen lääkkeiden jälleenmyyjä.

Milloin tunnus otetaan käyttöön?

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan seuraavien 4–6 viikon kuluessa, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on vuosi aikaa valmistautua sen soveltamiseen. Euroopan komissio toimittaa kansallisille viranomaisille viestintävälineistön, jonka avulla ne voivat valmistella väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin edellyttämiä kansallisia valistuskampanjoita.

Viestintävälineistö ja lisätietoja väärennetyistä lääkkeistä on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Komissaari Borgin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Twitter: @EU_Health

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar