Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juni 2014

Køber du lægemidler online? Kommissionen indfører logo som en sikkerhed for forbrugerne

Vi europæere køber i stadig større udstrækning lægemidler på nettet. Hvordan kan vi være sikre på, at et online-apotek er, hvad det giver sig ud for at være, og at det er sikkert at handle med? Kommissionen har i dag — i henhold til direktivet om forfalskede lægemidler (2011/62/EU) — vedtaget en gennemførelsesforordning. Heri fastlægges designet for et fælles logo for online-apoteker og en række tekniske krav, som gør det muligt at kontrollere, at logoet er ægte. Logoet vil være klar til brug i anden halvdel af 2015.

Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed, udtalte: "Forbrugere, der køber lægemidler på nettet, skal være opmærksomme på, at medmindre de handler med lovlige online-leverandører af lægemidler, risikerer de, at lægemidlerne er forfalskede. Forfalskede lægemidler kan være virkningsløse, skadelige eller ligefrem livsfarlige. Kommissionen har fastlagt et fælles logo for online-apoteker, så forbrugerne altid kan føle sig sikre."

Hvordan ser logoet ud?

Det er dette logo, du skal kigge efter på et online-apoteks hjemmeside. I rektanglet midtpå til venstre vil du finde flaget for det EU-land, hvor online-apoteket er etableret, og teksten vil være oversat til det pågældende lands officielle sprog. Hvordan fungerer det?

Find først logoet på den hjemmeside, hvor du overvejer at købe lægemidler, og klik på det. Du burde nu komme ind på den nationale tilsynsmyndigheds hjemmeside. Her finder du en liste over alle lovlige online-apoteker og andre autoriserede detailforhandlere af lægemidler. Tjek, at apoteket figurerer på listen. Du kan derefter fortsætte med dine indkøb. Køb ikke varer fra websteder, der ikke findes på listen, men benyt i stedet en af de lovlige detailforhandlere af lægemidler, der er opført på din nationale tilsynsmyndigheds hjemmeside.

Hvornår får vi logoet at se?

Forordningen skulle træde i kraft i løbet af de næste 4-6 uger. Medlemsstaterne har derefter et år til at forberede sig på at skulle anvende den. Europa-Kommissionen giver de nationale myndigheder en "kommunikationsværktøjskasse", som skal gøre det lettere for myndighederne at tilrettelægge nationale oplysningskampagner — disse kampagner er påkrævet i henhold til direktivet om forfalskede lægemidler.

Værktøjskassen og yderligere oplysninger om forfalskede lægemidler finder du her:

http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Tonio Borgs websted:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Følg os på Twitter: @EU_Health

Pressehenvendelser:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar