Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. června 2014

Nákup léků online – Komise zavádí logo pro bezpečnost spotřebitelů

Léky nakupuje online stále více Evropanů, ale jak si mohou být jisti, že určitá internetová lékárna je spolehlivá a bezpečná? Komise dnes přijala prováděcí nařízení podle směrnice o padělaných léčivých přípravcích (2011/62/EU), které stanoví design společného loga pro internetové lékárny a technické požadavky pro zajištění jeho pravosti. Toto logo bude plně k dispozici v druhé polovině roku 2015.

Evropský komisař pro zdraví Tonio Borg uvedl: „Při nákupu léků přes internet si spotřebitelé musí uvědomit, že pokud nenakupují od legálních internetových dodavatelů léků, vystavují se riziku, že koupí padělané léčivé přípravky. Padělané léky mohou být neúčinné, škodlivé nebo dokonce smrtelně nebezpečné. Aby bezpečnost spotřebitelů nebyla ohrožena, Komise zavedla společné logo pro internetové lékárny.“

Jak toto logo vypadá?

Toto logo byste měli hledat na stránkách internetové lékárny. V obdélníku na levé straně uprostřed bude zobrazena vlajka té země EU, kde má internetová lékárna své sídlo, a text bude přeložen do úředního jazyka nebo jazyků tohoto státu. Jak to funguje?

Nejprve vyhledejte toto logo na internetových stránkách, kde chcete nakoupit léky, a klikněte na ně. Poté byste měli být přesměrováni na stránky národního regulačního orgánu, kde je uveden seznam všech legálně provozovaných internetových lékáren a ostatních zákonem oprávněných prodejců léčiv. Ověřte, zda je daná lékárna na tomto seznamu. Pak pokračujte ve svém nákupu. Pokud na seznamu není, nic na těchto stránkách nenakupujte. Využijte služeb některého z oprávněných maloobchodních prodejců uvedených na internetových stránkách vašeho národního regulačního orgánu.

Kdy se začne toto logo objevovat?

Zmíněné nařízení by mělo vstoupit v platnost v příštích čtyřech až šesti týdnech. Členské státy mají jeden rok na to, aby se připravily na jeho používání. Evropská komise poskytuje vnitrostátním orgánům soubor komunikačních nástrojů, aby jim pomohla při přípravě informačních kampaní v jejich zemích, jak požaduje směrnice o padělaných léčivých přípravcích.

Tento soubor nástrojů a další informace o padělaných léčivých přípravcích jsou k dispozici na stránkách:

http://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines/index_en.htm

Internetové stránky komisaře Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Health

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Pro veřejnost: kontaktujte službu Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-­mailem


Side Bar