Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. junija 2014

Okolje: Komisija želi izvedeti mnenje državljanov o pitni vodi v Evropi

Evropska komisija je danes uvedla javno posvetovanje o politiki EU glede pitne vode, da bi ugotovila, katere vidike bi lahko izboljšala. Posvetovanje je konkreten odgovor na prvo uspešno evropsko državljansko pobudo Right2Water (Pravica do vode).

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Oskrba z varno in kakovostno pitno vodo v vsej EU je velik dosežek zakonodaje EU. Zdaj pa se moramo soočiti s prihodnjimi izzivi in odpraviti pomisleke, izražene v evropski državljanski pobudi. To pomeni, da moramo nadaljevati dialog, ki ga usmerjajo državljani, in upoštevati pričakovanja potrošnikov in drugih deležnikov glede prihodnje zakonodaje EU o pitni vodi.“

Podpredsednik Komisije in komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve Maroš Šefčovič, ki je bil odgovoren za vzpostavitev okvira za evropske državljanske pobude, je povedal: „Ob sklenitvi te prve uspešne evropske državljanske pobude je Komisija sprejela odločitev o tem, kako namerava nanjo odgovoriti, vendar je bil to šele začetek procesa. Zdaj začenjamo izpolnjevati svoje obljube. To je še en dokaz o tem, da ima lahko evropska državljanska pobuda resničen vpliv na sprejemanje političnih odločitev na evropski ravni.“

Posvetovanje naj bi Komisiji omogočilo boljše razumevanje mnenja državljanov in deležnikov o potrebi po sprejetju ukrepov in ukrepih, ki bi se lahko sprejeli za izboljšanje oskrbe z visokokakovostno pitno vodo. Vprašanja v okviru posvetovanja zajemajo področja, kot so sedanja raven kakovosti pitne vode, glavni viri tveganja za pitno vodo, informacijske potrebe državljanov in morebitni dodatni ukrepi, ki bi jih lahko sprejeli na ravni EU.

Posvetovanje, o katerem je več informacij na voljo prek te povezave, bo potekalo do 23. septembra 2014. Na osnovi rezultatov posvetovanja se bo proučilo, ali bi bile morda potrebne izboljšave direktive EU o pitni vodi.

Poleg posvetovanja bo Komisija kmalu začela tudi strukturiran dialog z deležniki o preglednosti v vodnem sektorju. To je še en naknadni ukrep v okviru evropske državljanske pobude. Več informacij bo na voljo prek te povezave http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Ozadje

Cilj direktive o pitni vodi je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki onesnaženja vode, namenjene za uživanje, z zagotavljanjem, da je pitna voda varna in čista. Kakovost pitne vode v EU je na splošno dobra in stopnja izvajanja zadevne direktive je na splošno zelo visoka. Države članice morajo sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se ti cilji dosežejo, ti ukrepi pa ne smejo dopuščati kakršnega koli poslabšanja kakovosti pitne vode.

Povezava do javnega posvetovanja

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Več informacij

Več podrobnosti o ravni izvajanja in področjih, ki jih je treba proučiti, kot je kakovost pitne vode na območjih s slabšo oskrbo z vodo, je opisanih v zbirnem poročilu Komisije o kakovosti pitne vode v EU, v katerem so obravnavana poročila držav članic za obdobje 2008–2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar