Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 iunie 2014

Mediu: Comisia cere opinia cetățenilor privind apa potabilă în Europa

Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică pe tema politicii UE privind apa potabilă, pentru a examina posibilitatea de a o îmbunătăți. Consultarea este un răspuns concret la inițiativa Right 2Water, prima inițiativă cetățenească europeană de succes.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Alimentarea cu apă potabilă sigură și de bună calitate în întreaga UE este o realizare majoră a legislației UE. Însă trebuie să anticipăm provocările care ne așteaptă și să răspundem preocupărilor semnalate în inițiativa cetățenească europeană de anul acesta. Așadar, trebuie să continuăm dialogul inițiat de cetățeni și să fim receptivi la așteptările consumatorilor și ale altor părți interesate în ceea ce privește viitoarea legislație UE privind apa potabilă.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru relații interinstituționale și administrație, care a fost responsabil cu crearea unui cadru pentru inițiativele cetățenești europene, a declarat: „Punctul final al acestei prime inițiative cetățenești europene de succes, când Comisia a precizat modul în care intenționează să răspundă, a reprezentat de fapt abia începutul procesului. Acum începem să ne onorăm promisiunile. Aceasta este încă o dovadă a impactului real pe care o inițiativă cetățenească europeană îl poate avea asupra procesului decizional european.”

În urma consultării, ar trebui să înțelegem mai bine punctele de vedere ale părților interesate și ale cetățenilor privind necesitatea de a acționa și tipul măsurilor care ar putea fi adoptate pentru a îmbunătăți alimentarea cu apă potabilă de bună calitate. Întrebările acoperă domenii cum ar fi nivelul actual al calității apei potabile, principalele amenințări pentru apa potabilă, nevoile cetățenilor în materie de informare, precum și alte posibile măsuri care ar putea fi întreprinse la nivelul UE.

Consultarea, disponibilă aici, este deschisă până la 23 septembrie 2014. Rezultatele vor alimenta procesul de reflecție privind eventualele îmbunătățiri la Directiva UE privind apa potabilă.

Pe lângă consultare, Comisia va lansa în curând și un dialog structurat cu părțile interesate pentru a examina transparența în sectorul apei. Aceasta este o altă măsură care va fi întreprinsă ca urmare a inițiativei cetățenești europene. Mai multe informații vor fi disponibile prin intermediul http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Context

Obiectivul Directivei privind apa potabilă este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia. Calitatea apei potabile din UE este, în general, bună, iar nivelul punerii în aplicare a directivei este, în ansamblu, foarte ridicat. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că obiectivele respective sunt atinse, iar aceste măsuri nu trebuie să permită nicio deteriorare a calității apei potabile.

Link către consultarea publică

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Pentru informații suplimentare

Mai multe detalii privind nivelul de punere în aplicare și domeniile care necesită o atenție specială, cum ar fi calitatea apei potabile în zonele în care rezervele de apă sunt scăzute, sunt prezentate în raportul de sinteză al Comisiei privind calitatea apei potabile din UE, în care sunt analizate rapoartele statelor membre pentru perioada 2008-2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Contacte:

Pentru presă:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar