Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 czerwca 2014 r.

Środowisko: Komisja konsultuje się z obywatelami w sprawie wody pitnej w Europie

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje społeczne w sprawie unijnej polityki dotyczącej wody pitnej, aby ustalić obszary, w których można dokonać ulepszeń. Konsultacje te przeprowadza się w odpowiedzi na Right 2Water, pierwszą udaną europejską inicjatywę obywatelską.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Dostępność w całej UE bezpiecznej wody pitnej o dobrej jakości stanowi jedno z najważniejszych osiągnięć prawodawstwa UE. Musimy jednak być gotowi na przyszłe wyzwania i w związku z tym podjąć działania w odpowiedzi na problemy poruszone w tej europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Oznacza to, że dialog obywatelski będzie kontynuowany i że w przyszłości będziemy słuchać konsumentów i innych zainteresowanych stron, aby poznać ich oczekiwania dotyczące unijnych przepisów w sprawie wody pitnej.

Wiceprzewodniczący i komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji Maroš Šefčovič, który był odpowiedzialny za stworzenie ram europejskich inicjatyw obywatelskich, powiedział: „Moment zebrania wymaganej liczby podpisów w ramach tej pierwszej udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, kiedy to Komisja zaczęła zastanawiać się nad swoją odpowiedzią, stanowił w rzeczywistości dopiero początek całego procesu. Teraz zaczynamy realizować nasze obietnice. Dowodzi to, że europejska inicjatywa obywatelska może mieć realny wpływ na europejski proces decyzyjny”.

Dzięki tym konsultacjom powinniśmy lepiej zrozumieć poglądy obywateli i zainteresowanych stron w sprawie potrzeby działań poprawiających dostępność wody pitnej wysokiej jakości i ich ewentualnego zakresu. Pytania dotyczą takich obszarów, jak obecny stan jakości wody pitnej, główne zagrożenia dla wody pitnej, potrzeby informacyjne obywateli oraz ewentualne dodatkowe działania, które można podjąć na szczeblu UE.

Konsultacje, które są opublikowane tutaj, są otwarte do dnia 23 września 2014 r. Ich wyniki zostaną wykorzystane w analizie dotyczącej ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian do unijnej dyrektywy dotyczącej wody pitnej.

Jako uzupełnienie konsultacji, Komisja rozpocznie wkrótce zorganizowany dialog z zainteresowanymi stronami na temat przejrzystości w sektorze wodnym. Dialog ten będzie stanowić kolejne działanie podejmowane w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską. Więcej informacji zostanie udostępnionych na stronie http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Kontekst

Celem dyrektywy w sprawie wody pitnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez zapewnienie, że jest zdatna do użycia i czysta. Jakość wody pitnej w UE jest ogólnie dobra, a poziom wdrożenia dyrektywy jest zasadniczo bardzo wysoki. Państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu zapewnienia osiągnięcia tych celów, przy czym działania te nie mogą dopuścić do pogorszenia jakości wody pitnej.

Link do konsultacji społecznych

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat poziomu wdrożenia dyrektywy i obszarów, które wymagają uwagi, takich jak jakość wody pitnej na obszarach z niskim poziomem dostaw wody, przedstawiono w sprawozdaniu podsumowującym Komisji w sprawie jakości wody pitnej w UE, stanowiącym wynik analizy sprawozdań państw członkowskich za lata 2008-2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontakt:

Dla prasy:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar