Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 23. jūnijā

Vide: Komisija jautā iedzīvotājiem par dzeramo ūdeni Eiropā

Eiropas Komisija šodien sāk sabiedrisko apspriešanu par ES dzeramā ūdens politiku, lai saprastu, ko būtu iespējams uzlabot. Šī apspriešana ir konkrēta atbilde uz pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right 2Water”.

Par vidi atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis Janess Potočniks sacīja: “Visas Eiropas apgāde ar drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni ir liels ES tiesību aktu nopelns. Taču mums ir jāaplūko problēmas, pirms tās ir radušās, un jārēķinās ar šajā Eiropas pilsoņu iniciatīvā paustajām raizēm. Tas nozīmē, ka jāturpina uzklausīt patērētāju un citu ieinteresēto personu vēlmes attiecībā uz ES tiesību aktiem par dzeramo ūdeni nākotnē.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Komisijas loceklis, kura kompetencē ir iestāžu attiecību un administratīvie jautājumi un kurš bija atbildīgs par Eiropas pilsoņu iniciatīvu regulējuma izveidi, Marošs Šefčovičs sacīja: “Sekmīgi beidzoties šai pirmajai EPI, Komisija izklāstīja, kā tā ir iecerējusi rīkoties, un tas faktiski bija tikai procesa sākums. Tagad mēs sākam pildīt savus solījumus. Tas lieku reizi parāda, ka ECI tiešām var ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu.”

Šai apspriešanai būtu mums jāpalīdz izprast iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli par to, vai ir nepieciešami pasākumi, lai uzlabotu apgādi ar augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, un kādi šie pasākumi varētu būt. Apspriešanā ir jautājumi, piemēram, par pašreizējo dzeramā ūdens kvalitāti, lielākajiem dzeramā ūdens apdraudējumiem, pilsoņu informētību un papildu pasākumiem, kurus varētu veikt ES līmenī.

Apspriešana notiek šeit un ilgst līdz 2014. gada 23. septembrim. Apspriešanas rezultātus apsvērs pārdomu procesā, kurā spriedīs, vai būtu jāpilnveido ES dzeramā ūdens direktīva.

Papildus šai apspriešanai Komisija drīz arī sāks strukturētu dialogu ar ieinteresētajām personām par pārredzamību ūdens nozarē. Tas ir vēl viens pasākums, reaģējot uz minēto Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Sīkāku informāciju varēsiet iegūt šeit: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Pamatinformācija

Dzeramā ūdens direktīvas mērķis ir pasargāt cilvēku veselību no piesārņota dzeramā ūdens kaitīgās ietekmes, gādājot, lai dzeramais ūdens būtu veselīgs un tīrs. Dzeramā ūdens kvalitāte Eiropas Savienībā kopumā ir laba, un direktīva visumā tiek ļoti labi īstenota. Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai šie mērķi tiktu sasniegti, un ar šiem pasākumiem jāizslēdz dzeramā ūdens kvalitātes samazināšanās iespēja.

Saite uz sabiedrisko apspriešanu:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Plašāka informācija

Sīkāk par direktīvas īstenošanas līmeni un to, kuriem rajoniem jāpievērš uzmanība, piemēram, rajoniem, kuros ir mazi dzeramā ūdens krājumi, var izlasīt Komisijas kopsavilkuma ziņojumā par dzeramā ūdens kvalitāti ES, kurā ir iztirzāti dalībvalstu ziņojumi par 2008.–2010. gada periodu:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontaktpersonas:

Presei:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e–pasts


Side Bar