Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 23.

Környezetvédelem: milyennek találják Európa polgárai ivóvizük minőségét?

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indított az ivóvízzel kapcsolatos uniós szakpolitikáról, hogy az észrevételek alapján feltárja a még fennálló hiányosságokat. A konzultáció az első sikeres európai polgári kezdeményezés, a Right2Water kézzelfogható eredménye.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott a témában: „Rendkívüli eredménynek tekintem, hogy az uniós szabályozásnak köszönhetően ma már biztonsággal fogyasztható, jó minőségű ivóvízhez juthatunk hozzá EU-szerte. A Right2Water európai polgári kezdeményezés azonban felhívta a figyelmet néhány aggályos kérdésre, amellyel foglalkoznunk kell. A polgárok által kezdeményezett párbeszédet tehát folytatni kell, és az ivóvíz minőségét érintő uniós jogszabályok kidolgozásakor a jövőben is ki kell kérni a fogyasztók és a többi érdekelt véleményét.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke, az intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős biztos, aki az európai polgári kezdeményezés kereteinek létrehozásában is vezető szerepet töltött be, kijelentette: „Az ivóvízhez való jogra összpontosító európai polgári kezdeményezés sikerrel zárult. Hatására a Bizottság elkezdte keresni a lehetséges megoldásokat, de a teljes folyamatnak ez tulajdonképpen csak az első állomása. Most kezdjük el tettekre váltani az ígéreteket. Ismét bebizonyosodott, hogy az európai polgári kezdeményezés tényleges hatást tud gyakorolni az európai döntéshozatalra.”

A konzultáció révén jobban átláthatjuk, hogy a polgárok és más érdekeltek nézete szerint szükség van-e további intézkedésekre az ivóvíz minőségének és az ivóvízellátásnak a javítása érdekében, és ha igen, milyen jellegűekre. A konzultáció során feltett kérdések az ivóvízminőség jelenlegi alakulását, az ivóvizet fenyegető főbb veszélyeket, a polgárok által igényelt információk körét és az uniós szinten szükségesnek ítélt további intézkedéseket érintik.

A konzultációval kapcsolatos kérdőív itt érhető el, kitöltésére 2014. szeptember 23-ig van lehetőség. A beérkezett válaszok alapján a Bizottság felméri, hogy szükség van-e az ivóvízről szóló uniós irányelv további kiigazítására.

A konzultáció mellett a Bizottság hamarosan strukturált párbeszédet is indít, melynek keretében az érdekelt felekkel a vízügyi ágazat átláthatóságáról fog egyeztetni. E párbeszédre szintén az európai polgári kezdeményezés folyományaként fog sor kerülni. A későbbiekben erről a következő weboldal szolgál majd információkkal: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Háttér-információk

Az ivóvízről szóló irányelv arról hivatott gondoskodni, hogy az ivóvíz Európában tiszta és biztonsággal fogyasztható legyen, ezzel óvja egészségünket az emberi fogyasztásra szánt víz szennyezettsége által okozott káros hatásoktól. Az EU-ban általánosságban jó az ivóvíz minősége, az irányelvben foglaltakat pedig szinte mindenütt szigorúan követik. A tagállamoknak olyan intézkedésekkel kell biztosítaniuk az irányelvben foglalt célok teljesülését, amelyek kizárják az ivóvízminőség romlásának a lehetőségét.

Link a nyilvános konzultációhoz

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

További információk

Az irányelvben foglaltak tagállami végrehajtásának helyzetéről, valamint a figyelmet igénylő területekről további részletek az „Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008–2010 közötti időszakra vonatkozó tagállami jelentések vizsgálata alapján” című bizottsági összefoglalóban olvashatók:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kapcsolattartás:

Tájékoztatás a sajtó számára:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar