Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. juuni 2014

Keskkond: Euroopa Komisjon küsib inimestelt arvamust Euroopa joogivee kohta

Euroopa Komisjon algatas täna avaliku arutelu ELi joogiveepoliitika üle, et selgitada välja, mida saaks parandada. Arutelu on konkreetne reageering esimesele edukale Euroopa kodanikualgatusele Right2Water.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Ohutu ja kvaliteetse joogivee tagamine kogu ELis on suur kordaminek, mida ELi õigusaktid on aidanud saavutada. Me peame aga tegelema ka tulevikuprobleemidega ja lahendama küsimusi, mis selles kodanikualgatuses on tõstatatud. See tähendab, et jätkame seda kodanike algatatud dialoogi ning võtame arvesse tarbijate ja teiste huvirühmade ootusi seoses tulevaste ELi joogiveealaste õigusaktidega.”

Euroopa Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič, kelle vastutusel loodi Euroopa kodanikualgatuste raamistik, lisas: „Kui see esimene edukas kodanikualgatus jõudis lõpusirgele ja komisjon tegi plaane, kuidas sellele reageerida, oli see tegelikult vaid protsessi algus. Nüüd on aeg lubadusi täide viia. Tegemist on järjekordse näitega sellest, kuidas Euroopa kodanikualgatustega saab Euroopas otsuste tegemist reaalselt mõjutada.”

Selle arutelu tulemused peaksid andma parema arusaama kodanike ja huvirühmade seisukohtadest selle kohta, kas ja milliseid meetmeid tuleks võtta kvaliteetse joogiveega varustamise parandamiseks. Esitatud küsimused puudutavad praegust joogivee kvaliteeti, peamisi joogiveega seotud probleeme, kodanike teabevajadusi ja meetmeid, mida võiks ELi tasandil võtta.

Arutelu, millele pääseb juurde selle lingi kaudu, kestab 23. septembrini 2014. Tulemusi võetakse arvesse aruteludes ELi joogiveedirektiivi täiustamise vajaduste üle.

Lisaks sellele arutelule algatab komisjon peatselt ka struktureeritud dialoogi huvirühmadega veesektori läbipaistvuse üle. Ka see meede on saanud alguse Euroopa kodanikualgatusest. Täpsemat teavet saab http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered kaudu.

Taust

Joogiveedirektiivi eesmärk on tagada kvaliteetne ja puhas joogivesi ning kaitsta seega inimeste tervist inimtarbeks mõeldud vee saaste tagajärgede eest. Joogivee kvaliteet on ELis üldjoontes hea ja direktiivi rakendatakse üldiselt väga hästi. Liikmesriigid peavad võtma meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks ja nende meetmetega tuleb kindlustada, et joogivee kvaliteet ei halveneks.

Link avaliku arutelu juurde

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Lisateave

Täpsemat teavet direktiivi rakendamise ja tähelepanu vajavate küsimuste kohta (nt joogivee kvaliteet väheste veevarudega piirkondades) saab komisjoni kokkuvõtvast aruandest ELi joogivee kvaliteedi kohta. Aruanne põhineb liikmesriikide aruannetel ajavahemiku 2008–2010 kohta:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html.

Kontaktandmed

Ajakirjanikele:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Kodanikele: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­posti kaudu


Side Bar