Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. června 2014

Komise se ptá občanů na situaci ohledně pitné vody v Evropě

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci týkající se politiky EU v oblasti pitné vody. Cílem je zjistit, v čem by bylo možné situaci zlepšit. Tato konzultace představuje konkrétní reakci na první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu Right2Water.

Dodávky bezpečné a kvalitní pitné vody v celé Unii jsou významným úspěchem evropské legislativy,“ řekl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Musíme se však zabývat i výzvami, které leží v budoucnosti, a řešit obavy vznesené v rámci této evropské občanské iniciativy. To znamená pokračovat v dialogu iniciovaném občany a naslouchat očekáváním spotřebitelů a dalších zúčastněných stran, pokud jde o budoucnost právních předpisů EU v oblasti pitné vody.

Místopředseda Evropské komise a komisař pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič, který byl odpovědný za vytvoření rámce pro evropské občanské iniciativy, k tomu uvedl: „Uzavření této první úspěšné evropské občanské iniciativy tím, že Komise uvedla, jak na ni hodlá reagovat, bylo ve skutečnosti pouhým začátkem celého procesu. Nyní začínáme plnit, co jsme slíbili. To je dalším důkazem faktu, že občanská iniciativa může mít při rozhodování na evropské úrovni skutečný vliv.“

Konzultace by měla přinést lepší porozumění názorům občanů a zainteresovaných subjektů na potřebnost opatření, která by bylo možné přijmout ke zlepšení dostupnosti vysoce kvalitní pitné vody, a na jejich možný rozsah. Otázky se týkají například současné úrovně kvality pitné vody, hlavních možností jejího ohrožení, informačních potřeb obyvatel a případné další kroky, které by mohly být na úrovni EU provedeny.

Konzultace, která je otevřená do 23. září 2014, je k dispozici zde. Výsledky budou využity při úvahách o tom, zda by mohlo být zapotřebí zlepšit směrnici EU o pitné vodě.

Kromě této konzultace Komise rovněž brzy zahájí strukturovaný dialog zúčastněných stran týkající se transparentnosti v tomto odvětví. Jedná se o další opatření navazující na evropskou občanskou iniciativu. Další informace poskytne http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Souvislosti

Cílem směrnice o pitné vodě je chránit zdraví lidí před škodlivými následky kontaminace vody určené k lidské spotřebě; směrnice zajišťuje, aby pitná voda byla zdravá a čistá. Kvalita pitné vody v EU je obecně dobrá a úroveň provádění směrnice je celkově velmi vysoká. Členské státy musí přijímat opatření, která zajistí splnění těchto cílů, a tato opatření nesmějí umožňovat žádné zhoršení kvality pitné vody.

Odkaz na veřejnou konzultaci

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

Podrobnější informace

Více podrobností o úrovni provádění a otázkách, jimž je třeba věnovat pozornost, jako je kvalita pitné vody v oblastech, kde jsou malé zásoby, uvádí souhrnná zpráva Komise o jakosti pitné vody v EU na základě přezkumu zpráv členských států za období 2008 až 2010:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.:00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar