Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 юни 2014 г.

Околна среда: Комисията търси мнението на гражданите за питейната вода в Европа

Европейската комисия започва публична консултация днес относно политиката на ЕС за питейната вода, за да се види къде могат да бъдат направени подобрения. Консултацията е конкретен отговор на Right 2Water, първата успешна европейска гражданска инициатива.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Осигуряването на безопасна питейна вода с добро качество в целия ЕС е голямо постижение на европейското законодателство. Трябва обаче да обърнем внимание на бъдещите предизвикателства и на повдигнатите в тази европейска гражданска инициатива въпроси. Това означава да продължим диалога с гражданите и да се вслушваме в очакванията на потребителите и други заинтересовани лица при изготвянето на законодателство на ЕС за питейната вода в бъдеще.

Заместник-председателят и комисар по въпросите на междуинституционалните отношения и администрацията Марош Шефчович, който бе отговорен за създаването на рамката за европейските граждански инициативи, заяви: „Приключването на тази първа успешна ЕГИ, когато Комисията обяви какво възнамерява да направи, в действителност бе само началото на процеса. Сега започваме да изпълняваме нашите обещания. Това е допълнително доказателство за реалното въздействие, което могат да окажат ЕГИ върху процеса на вземане на решения в Европа.

Резултатите от консултацията следва да ни осигурят по-добро разбиране за мнението на гражданите и заинтересованите лица относно необходимостта и обхвата на действията, които биха могли да бъдат предприети за подобряване на снабдяването с питейна вода с високо качество. Въпросите обхващат области като настоящото ниво на качество на питейната вода, основните заплахи за питейната вода, нуждите от информация на гражданите и евентуалните допълнителни действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС.

Консултацията за питейната вода е отворена до 23 септември 2014 г. Резултатите ще бъдат използвани в процеса на размисъл относно необходимостта от подобрения в директивата на ЕС за питейната вода.

В допълнение към консултацията Комисията скоро ще започне и структуриран диалог със заинтересованите лица, насочен към прозрачността в сектора на водоснабдяването. Това е друго действие в резултат на европейската гражданска инициатива. Повече информация ще бъде предоставена на:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered.

Контекст

Целта на директивата за питейната вода е опазването на здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за потребление от човека, чрез гарантиране на здравословна и чиста питейна вода. Обикновено качеството на питейната вода в ЕС е добро, а равнището на прилагане на директивата като цяло е много високо. Държавите членки трябва да вземат мерки, за да се гарантира постигането на тази цел, като тези мерки не трябва да позволяват никакво влошаване на качеството на питейната вода.

Връзка към обществената консултация

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

За повече информация:

Повече подробности за степента на прилагане и за областите, които се нуждаят от внимание, като например качеството на питейната вода в области, в които доставките са ограничени, са посочени в обобщителен доклад на Комисията относно качеството на питейната вода в ЕС, базиран на докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г.:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html

За контакти:

За медиите:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

За гражданите: Europe Direct на телефон00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar