Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. kesäkuuta 2014

Lähes 200 miljoonalla eurooppalaisella on jo eurooppalainen sairaanhoitokortti

Tuoreimmat tilastot vuodelta 2013 osoittavat, että lähes 200 miljoonalla eurooppalaisella eli 37,4 prosentilla vakuutetusta väestöstä EU:ssa on jo eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoiden lukumäärä on noussut tasaisesti, ja vuonna 2013 heitä oli 8 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna (kasvua 4 prosenttia).

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor pitää myönteisenä, että eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoiden määrä on lisääntynyt. ”Näin loma- ja matkustuskauden alkaessa on paikallaan muistuttaa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista, sillä se oikeuttaa saamaan välttämätöntä hoitoa Euroopan unionissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Norjassa ja Islannissa. Kasvava kortinhaltijoiden määrä osoittaa, että EHIC-järjestelmään luotetaan ja että sen tarjoama suoja on todettu hyväksi.”

Eurooppalainen sairaanhoitokortti vahvistaa, että henkilöllä on oikeus saada väliaikaisen ulkomaanoleskelunsa aikana välttämätöntä sairaanhoitoa vastaanottavan maan julkisessa terveydenhuollossa samoin ehdoin ja samaan hintaan kuin kyseisen maan omat kansalaiset. Kortti on ilmainen. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi käyttää, kun on kyse suunnitellusta sairaanhoidosta toisessa maassa.

Julkisen terveydenhuollon palveluja tuottavien sairaalojen on tunnustettava EHIC. Useimmissa tapauksissa eurooppalaisen sairaanhoitokortin esittävät potilaat saavat tarpeellisen terveydenhuollon ja korvaukset täysin ongelmitta. On kuitenkin tullut esiin tapauksia, joissa terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ovat lähinnä epätietoisuuden vuoksi kieltäytyneet hyväksymästä korttia. Sen vuoksi sekä Euroopan komission että jäsenvaltioiden on jatkossakin tiedotettava kortin toiminnasta terveydenhuoltopalvelujen tarjoajille ja suurelle yleisölle.

Jos eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei hyväksytä, potilaiden olisi otettava yhteys asianomaisen maan terveysviranomaiseen. Hätätilanteessa käytettävät numerot ovat helposti saatavilla älypuhelimille ja tableteille tarkoitetuilla sovelluksilla EHIC-sivustolta (katso jäljempänä). Jos korttia ei edelleenkään hyväksytä, olisi pyydettävä apua kotimaan terveysviranomaisilta. Jos ongelmat eivät ratkea tälläkään, olisi otettava yhteyttä Euroopan komissioon, joka voi tutkia valitukset ja asia voidaan ottaa esiin asianomaisen maan viranomaisten kanssa. Jos tutkimustulokset antavat aihetta, komissio aloittaa rikkomisesta johtuvat menettelyt kaikkia sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät sovella eurooppalaisen sairaanhoitokortin käytöstä annettua EU:n lainsäädäntöä.

On tärkeää tietää, että kortin saa oman maan kansalliselta sairausvakuutuslaitokselta ilmaiseksi – ilman että tarvitsisi maksaa hakuprosessissa avustaville välittäjille, kuten joissakin maissa on kerrottu tapahtuneen. Kansalaisten pitäisi ilmoittaa tällaisista tapauksista oman maansa sairausvakuutusviranomaisille.

Näin lomakauden kynnyksellä Euroopan komissio haluaa lisätä eurooppalaisen sairaanhoitokortin näkyvyyttä järjestämällä videokäsikirjoituskilpailun. Voittajan idean pohjalta tuotetaan videoesitys, jolla EHIC-korttia tehdään entistä tunnetummaksi. Kilpailu alkaa tänään ja kestää 17. elokuuta saakka.

Lataa sovellus!

EHIC-sovelluksessa on yleistä tietoa kortista, hätänumeroista, korvattavista hoidoista ja kustannuksista, korvauksen hakemisesta ja siitä, mihin ottaa yhteyttä, jos kortti häviää. Sovellus kattaa kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin. Sovellus on saatavilla 25 kielellä, ja siinä on mahdollisuus siirtyä kielestä toiseen. Sovellus ei kuitenkaan korvaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Lisätietoja

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käsittelevä videokäsikirjoituskilpailu 2014

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar