Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 juni 2014

Life Klimatpolitik: 44 miljoner euro för klimatprojekt i den första ansökningsomgången

EU-kommissionen inleder i dag den första ansökningsomgången inom ett nytt program för att finansiera klimatprojekt. Lifeprogrammets delprogram för klimatpolitik kommer att dela ut 44,26 miljoner euro under 2014 för att utveckla och genomföra innovativa projekt för att tackla klimatförändringar i Europa.

– Det nya Lifeprogrammet för klimatpolitik avsätter mer medel än någonsin tidigare för innovativa klimatprojekt runtom i Europa, säger EU-kommissionären för klimatpolitik, Connie Hedegaard. Det här kommer att hjälpa fram banbrytande koldioxidsnål teknik och öka användningen av de klimatlösningar som redan finns. Dessa medel kommer också att bidra till målen för EU:s lagstiftning och politik på detta område. Den aktuella ansökningsomgången omfattar pilotprojekt, demonstrationsprojekt och bästa praxis.

Delprogrammet ingår i EU:s Lifeprogram för 2014–2020, där man kommer att avsätta 864 miljoner euro till klimatåtgärder under de närmaste sju åren. Programmet kommer också att stödja bättre kommunikation, samarbete och spridning av åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och begränsning av deras effekter.

Intresserade organisationer uppmuntras att inleda förberedelserna så tidigt som möjligt och utveckla sina projektidéer, bilda partnerskap med relevanta intressenter och undersöka möjligheterna för kompletterande finansiellt stöd. Projekt som omfattar flera länder är särskilt välkomna, eftersom samarbete över gränserna är nödvändigt för att garantera EU:s klimatmål.

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2014. Nästa ansökningsomgång inom Life kommer att inriktas på verksamhetsstöd till ideella organisationer som sysslar med klimat- och miljöfrågor på EU-nivå. Den kommer att inledas i höst.

Bakgrund

Life är ett av EU:s finansieringsprogram. Det har funnits sedan 1992 och har medfinansierat över 4 000 projekt.

EU:s Lifeprogram för miljö och klimatpolitik 2014–2020 har indelats i två programperioder: 2014–2017 och 2018–2020. Under den första perioden har 449,2 miljoner euro avsatts för klimatåtgärder, varav 44,26 miljoner finns tillgängliga i 2014 års ansökningsomgång.

Den här finansieringen ingår i stödet till klimatåtgärder i EU:s budget för 2014–2020. Life Klimatpolitik kommer också att kunna finansiera ytterligare projekt genom att stimulera finansiering från den privata sektorn i form av lån och garantier hos lokala banker.

Ytterligare information

Information om ansökningsomgången

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmLife Klimatpolitik

Lifeprogrammets webbplats

Kontaktpersoner:

För media:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

För allmänheten: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar