Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. junija 2014

Podnebje: v okviru prvega razpisa za projekte na področju podnebnih ukrepov na voljo 44 milijonov evrov

Evropska komisija je danes objavila prvi razpis za zbiranje predlogov v okviru novega programa za financiranje projektov, namenjenih podnebnim ukrepom. Podprogram za podnebne ukrepe v okviru programa LIFE bo v letu 2014 zagotovil 44,26 milijona evrov za razvoj in izvajanje inovativnih načinov za spopadanje s podnebnimi spremembami po vsej Evropi.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Novi program LIFE za podnebne ukrepe inovativnim projektom na področju podnebja po vsej Evropi namenja več sredstev kot kdaj koli prej. Tako bomo spodbudili razvoj vrhunskih nizkoogljičnih tehnologij in podprli podnebne rešitve, ki so že na voljo. S temi sredstvi bomo tudi laže dosegli cilje iz podnebne zakonodaje in politik Evropske unije. Današnji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na pilotne, predstavitvene projekte in projekte najboljših praks.“

Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020 in bo v naslednjih sedmih letih zagotovil 864 milijonov evrov za podnebne ukrepe. Izboljšal bo tudi komunikacijo, sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem spremembam.

Zainteresirane organizacije naj čim prej začnejo s pripravami, da oblikujejo projektne ideje, partnerstva z ustreznimi deležniki in določijo višino dodatne finančne podpore. Še zlasti se spodbujajo nadnacionalni projekti, saj je čezmejno sodelovanje ključnega pomena za uresničevanje podnebnih ciljev EU.

Rok za prijavo je 16. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj.

Ozadje

Program LIFE je program financiranja EU, v okviru katerega je bilo od leta 1992 sofinanciranih že več kot 4 000 projektov. Program LIFE za okoljske in podnebne ukrepe za obdobje 2014–2020 je razdeljen v dve programski obdobji, 2014–2017 in 2018–2020. V prvem obdobju je za podnebne ukrepe namenjenih 449,2 milijona evrov, od tega je 44,26 milijona na voljo v okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2014.

Ta sredstva so del podpore podnebnim ukrepom iz proračuna EU za obdobje 2014–2020. V okviru programa LIFE za podnebne ukrepe se bo lahko financiralo še več projektov z vključevanjem zasebnih finančnih sredstev v obliki posojil in jamstev, ki jih bodo zagotovile lokalne banke.

Več informacij

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmPodnebni ukrepi LIFE 

Domača stran LIFE

Kontakti:

Za medije:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratoz (+32 22987278)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar